Už nyní můžete nominovat kandidáty také pro rok 2021!

    Vzhledem k vládním opatřením v ČR se předávání ocenění za nadstandardní podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží letos neuskuteční. Slavnostní vyhlášení 19. ročníku je odloženo na příští rok. Uvažujeme o příjemném letním předávání cen pod širým nebem. Včas Vás budeme informovat.

    Nicméně, nominace zůstavají otevřeny. Své mimořádné podporovatele můžete poctít nominací

    http://pristav.crdm.cz/