Výzvy dotačních programů pro mládež (neinvestiční dotace) intenzivně připravujeme. Rok 2020 a pandemie COVID 19 zasáhla silně oblast volnočasových aktivit, ale i běžný harmonogram „úředního“ roku, je platná řada omezení v obvyklých činnostech spolků, není dosud vládou schválen státní rozpočet na rok 2020.

    Dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání pro rok 2021 bude vyhlášen koncem října/začátkem listopadu. Uzávěrka pro příjem žádostí bude za měsíc od zveřejnění výzvy, tzn. cca koncem listopadu/začátkem prosince 2020.

    V souvislosti s připravovanými výzvami bychom všechny žadatele chtěli upozornit na povinnost, která bude nově ukotvena ve všech výzvách: „Žadatel musí mít řádně splněné povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů“. Tato povinnost bude kontrolována v rámci formálního hodnocení žádostí a pro žadatele znamená mj., že uloží do Sbírky listin veřejného rejstříku účetní závěrku za poslední uzavřené účetní období, případně výroční zprávu, pokud mu to ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (pokud tak již neudělal).

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

    https://www.msmt.cz/mladez/informace-k-pripravovanym-dotacnim-vyzvam-na-rok-2021