Vzdělávací program Člověka v tísni JSNS vydává metodickou příručku pro učitele s názvem Dezinformační dezinfekce.

  Dezinformační dezinfekce - publikace výukových materiálů ke (koronavirovým) dezinformacím (JSNS, Člověk v tísni) Reaguje na dezinformace, poplašné zprávy a konspirační teorie, které se v uplynulých měsících objevily ve veřejném prostoru v souvislosti s koronavirovou epidemií a poskytuje vyučujícím atraktivní materiály vycházející z aktuálních událostí, určené zejména pro výuku mediální výchovy na středních a druhém stupni základních škol. Publikace by měla posloužit jako návod nebo inspirace, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do hodin.

  Informace spojené s onemocněním covid-19 plní od počátku koronavirové epidemie média. Dominují témata zabývající se počty nakažených, původem viru, platnými nařízeními a omezeními, možnostmi léčby, vývojem vakcín, vlivem vládních opatření na každodenní životy obyvatel ČR či dopady na ekonomiku. Kromě seriózních médií se těchto témat chopila i média dezinformační. Ve veřejném prostoru se tak vedle relevantních a ověřených informací rychle rozšířilo i velké množství dezinformací, zavádějících sdělení, poplašných zpráv či konspiračních teorií.

  Nejlepší dezinfekcí je mediální vzdělávání
  „Pro publikaci jsme zvolili název Dezinformační dezinfekce. S určitou nadsázkou jsme chtěli poukázat na to, že dezinformacím se můžeme bránit. Nejefektivnější obranou je přitom posilování schopnosti kriticky analyzovat a posuzovat jednotlivá mediální sdělení, rozlišovat mezi těmi, která jsou založená na faktech, od těch manipulativních a lživých. Nejlepší dezinfekcí je tedy mediální vzdělávání. A při něm by školní výuka měla hrát důležitou roli. Práce vyučujících na tomto poli však není snadná, proto jim chceme být co nejvíce nápomocni,“ vysvětluje spoluautor příručky a ředitel JSNS Karel Strachota.

  Dezinformace mají dopad na jedince i celé společnosti
  „Dezinformační teorie o původu a šíření viru by byly úsměvné historky, kdyby však nebyly zcela vážně šířeny desítkami tisíc uživatelů sociálních sítí a kdyby neměly i smutné dopady v podobě tragických následků (např. otrava české seniorky dezinfekcí), dokáží také dlouhodobě zasévat nejistotu, paniku, ale také apatii, podrývat důvěru v seriózní bádání o viru a jeho šíření a v důsledku tak přímo oslabovat naši ochotu respektovat doporučení zdravotnické komunity. Důkladné poznání dezinformací a mechanismů, které jejich šiřitelé používají, nás může vůči nim učinit odolnějšími,“ uvádí expert na dezinformace Jaroslav Valůch z organizace Transitions, který se na přípravě publikace JSNS také podílel.

  Dezinformační dezinfekce - publikace výukových materiálů ke (koronavirovým) dezinformacím (JSNS, Člověk v tísni) Příručka seznamuje žáky a studenty s pojmy jako konspirační teorie, clickbait nebo ragebait a vysvětluje různé příčiny motivace tvůrců a šiřitelů dezinformací. Autoři doplnili publikaci i speciální karetní hrou s ilustracemi Jana Blažíčka, která s vtipem, nadsázkou a určitou mírou zjednodušení vykresluje motivace typologicky schematizovaných šiřitelů nepravdivých sdělení.
  Dezinformační dezinfekce nabízí i zpracované analýzy vybraných dezinformací z období počátku koronavirové krize – ledna až června 2020 (např. Simpsonovi to věděli!, údajný temný hybatel koronavirové krize Bill Gates nebo rozličné alternativní teorie o laboratorním původu viru a čipování obyvatel při testovacích odběrech). Vybrané analýzy jsou dostupné také přímo na portálu, a to na stránce JSNS.CZ/dezinformacni-dezinfekce, kde si vyučující mohou příručku zdarma stáhnout nebo si ji bezplatně objednat v tištěné podobě. Na www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/seminare-kurzy také najdou informace o plánovaných webinářích, na které se mohou registrovat a dozvědět se, jak s příručkou a samotným tématem dezinformací pracovat ve svých hodinách.

  Člověk v tísni od října opět otevřel audiovizuální výukový portál JSNS.CZ vyučujícím, studentům i široké veřejnosti. Kdokoliv jej po dobu uzavření škol z důvodu protiepidemických opatření využívat pro vzdělávací účely. Zájemci zde najdou více než 290 filmů a přes 1280 výukových materiálů. Podklady k 80 lekcím jsou přizpůsobeny přímo pro distanční výuku. Během jarní uzavírky škol, od poloviny března do konce školního roku, navštívily vzdělávací portál JSNS.CZ desetitisíce uživatelů, kteří si více než 153 800krát spustily vybraný film z nabídky a stáhly přes 53 600 metodických materiálů a pracovních listů.

  Autoři