„Náš politický i veřejný život a jeho instituce jsou ochromeny, společnost je víc než kdy jindy vydána napospas ctižádostivým predátorům. Rádi bychom v této souvislosti obrátili pozornost k nadcházejícímu výročí 17. listopadu. Znamená pro nás připomínku toho, co jsme před 31 lety získali a co jsme v posledních letech stačili skoro úplně prošustrovat,“ lze se dočíst na webu Klubu na obranu demokracie (KOD). Klub vydal v těchto dnech své stanovisko k výročí Sametové revoluce – s tím, že by mělo být „východiskem k dalším aktivitám v době, jež aktivitám všeho druhu víc než nepřeje“.