Mladí lidé se zajímají o stav klimatu a o budoucnost. Proto také napsali dopis ministru životního prostředí (1).

  Nechceme konec uhlí až v roce 2038 (Hnutí Duha)

  V dopise mladí lidé ministra Brabce žádali o dodržení dohod a příslibů mladým a o hlasování pro co nejčasnější útlum uhelných elektráren v ČR. O tom, jak dlouho ještě v České republice budeme využívat energii z uhlí, jednala Uhelná komise v pátek 4. prosince 2020.

  Dopis iniciovala organizace Youth, Speak Up! spojující mládežnické organizace Mladí lidovci, Mladé ANO, Mladí Piráti, mSTAN a TOP tým. Dopis spolupodepsala Česká rada dětí a mládeže, dále Fridays for Future, Univerzity za klima, Studentská komora Rady vysokých škol, Česká středoškolská unie, Mladí zelení, Mladí občané, Mladí delegáti ČR do OSN 2016-2021, Klub mladých politologů VŠE, Global Shapers Prague – Global Shapers Community (mládežnická iniciativa Světového ekonomického fóra).

  V dopise zástupci mládeže ministru Brabcovi mimo jiné píší: Jako mladá generace máme přirozený zájem usilovat o naplnění Pařížské dohody. Doufáme proto, že při jednáních Uhelné komise budete obhajovat nejambicióznější pozici a dostojíte tak svým slovům, že: „Změna klimatu je zásadním tématem, které překlenuje generace, a proto je zásadně důležité, aby zástupci mladých lidí měli možnost se vyjádřit ke klimatickým otázkám a aby byli slyšet.“ Navazují tak na podpis dokumentu Kwon-Gesh Pledge. (2)

  Zástupci organizací mladých v Youth, Speak Up! s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem při podpisu Klimatického příslibu mládeži OSN Ministerstvo životního prostředí se totiž zavázalo hájit zájmy mladých lidí. Ministr Brabec podepsal 7. července 2020 tzv. Klimatický příslib mládeži OSN (Kwon-Gesh Pledge). Podpis proběhl za podpory zástupců organizací Fridays for Future, Univerzit za klima, Studentské komory Rady vysokých škol, České středoškolské unie nebo Asociace pro mezinárodní otázky. Tyto organizace dlouhodobě bojují za důslednější kroky v otázkách změny klimatu a vzdělávání. Ke kulatému stolu zástupce zmíněných organizací a zástupce MŽP přizvala organizace Youth, Speak Up! (YSU).
  Kwon-Gesh Pledge je současnou nejpřesnější formulací toho, jak by se měli mladí lidé zapojit do národní klimatické politiky. Je dodatkem Pařížské dohody o jejím naplňování společně a napříč generacemi, neboť zapojení mladé generace Pařížská dohoda opomíjí.
  Bára Kvasničková (z videovýzvy ke konci doby uhelné) „Na jedné straně příslib umožní zahrnout mladé lidi do rozhodovacích procesů, na druhé straně seznámí celou společnost s podtématy klimatické změny. To se děje v reakci na narůstající zájem naší generace změnu klimatu řešit,“ popisuje důvody pro podpis příslibu mladá delegátka OSN Barbora Kvasničková, která diskuzi o podpisu dokumentu na půdě Poslanecké sněmovny uvedla.
  Kwon Gesh Pledge vznikl jako hlavní výstup z prvního Mládežnického klimatického summitu OSN, který se konal v září 2019 v New Yorku.

  „Česká rada dětí a mládeže měla mezi Mladými delegáty do OSN Báru Kvasničkovou, jejímž tématem v New Yorku byly Klimatické cíle. Když tam skončila svůj mandát, tak se zkoordinovala s různými organizacemi mladých lidí a studentů, které se u nás touto tematikou zabývají… My jsme se podpisem dopisu postavili za včasnější skončení uhlí, protože se prostě domníváme, že pro mladou generaci je to lepší, ale převážil jiný názor,“ konstatoval Aleš Sedláček, předseda ČRDM.

  A proč téma uhlí zajímá mladé lidi? O tom ve videu hovoří Bára Kvasničková (3).

  Ekologické organizace vidí situaci kolem uhlí podstatně kritičtěji, a na protest odcházejí z Uhelné komise. Odmítají se nadále podílet na nezodpovědném plánu na pozdní konec uhlí. (4)

  Uhelná komise je poradní expertní orgán vlády, který by se měl rozhodovat na základě faktů, nikoli politických a byznysových zájmů. Uhelná komise vydala doporučení konce uhlí v roce 2038 bez důležitých analýz, jako jsou sociální a ekonomické dopady útlumu uhlí.

  Těžbou uhlí zničená krajina Severních Čech kolem zámku Horní Jiřetín (foto Hnutí Brontosaurus, září 2019) Ekologické organizace Greenpeace a Zelený kruh vystupují z Uhelné komise. Shodli se na tom představitelé a představitelky Greenpeace, asociace ekologických organizací Zelený kruh a Hnutí DUHA (jehož expert asociaci v Uhelné komisi zastupuje) a svoje rozhodnutí už 7. prosince oznámili předsedům komise – ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.

  Rozhodnutí Uhelné komise ze 7. 12. 2020 – skončit s uhlím až v roce 2038, navíc s reálně nesplnitelnou podmínkou výstavby nových jaderných bloků ve schváleném harmonogramu – je podle ekologických organizací nebezpečným a nezodpovědným doporučením pro českou vládu. Oproti současným plánům státu jde sice o významné zkrácení doby uhelné, ale přesto je doporučení tak vzdáleného konce uhlí nejen v rozporu s ochranou klimatu dle Pařížské dohody. Plán spalovat uhlí dalších 18 let nejspíš ztroskotá na tom, že už za 10 let to nejspíš nebude dávat ekonomický smysl.

  Zástupci ekologických organizací hlasovali proti doporučení. Bylo však hlasováno i přes to, že chyběly zásadní poklady jako sociální a ekonomické dopady útlumu uhlí, harmonogram útlumu zdrojů či plán transformace teplárenství, které měly být dle statutu výstupem komise. Ministr Havlíček navíc vyloučil hlasování o odkladu rozhodnutí do doby, než by potřebné dokumenty a analýzy byly k dispozici. Samotné usnesení – obsahují zcela nové a neprojednané body – bylo členům a členům komise zasláno v noci před jednáním, které pak začalo v 7 hodin ráno.

  Ekologické organizace zároveň odmítají, že by konec uhlí byl možný jen za předpokladu výstavby nových jaderných reaktorů, jak říká text přijatého usnesení. Podklady od společnosti ČEPS prokazují, že konec uhlí je možný už v roce 2033, kdy nikdy nikdo nepředpokládal spuštění nového reaktoru. Podmiňovat konec uhlí extrémně drahým a velmi nejistým projektem výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech tak nedává smysl.

  Pro ekologické organizace tímto krokem však práce nekončí: nadále hodlají prosazovat konec doby uhelné i po odstoupení z Uhelné komise.

  1) Ke stažení: Dopis ministru životního prostředí ve věci jednání uhelné komise

  2) https://youthspeakup.cz/mzp_prijalo_climate_pledge/

  3) https://www.instagram.com/p/CIV7Ov_hUBO/

  4) https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-odchazeji-z-uhelne-komise-odmitaji-se-nadale-podilet-na-nezodpovednem
  Související:
  energie.hnutiduha.cz
  https://hnutiduha.cz/nase-prace/energetika/temata/konec-uhli