Český svaz ochránců přírody (ČSOP) organizuje program Živá zahrada už 17 let.

  Jedním z druhů předepsaných k pozorování v zimním kole „zahradní“ soutěže ČSOP je brhlík (foto pcjvdwiel, Pixabay)

  Jeho cílem je pomáhat divokým zvířatům žijícím v nejbližším okolí lidí. Podstatou je pak jednoduché soutěžení vlastníků zahrad v tom, které z předepsaných druhů zvířat v předepsaných termínech na své zahradě spatří.

  V zimním kole se pozorují pouze ptáci. Právě dnes končí termín soutěžení školních zahrad a už ve středu 23. 12. začnou pozorování na ostatních zahradách. Přihlásit se lze na www.zivazahrada.cz. Soutěží s námi už 1750 zahrad a několik dokonce i na Slovensku.

  Soutěžit může opravdu každý, kdo má zahradu. Ale zapojeno (bez nejmenší naděje na vítězství) je i několik majitelů balkónů. Naši soutěžící spojují lásku ke svým zahradám s láskou k přírodě. Snaží se, aby rozdíly mezi oběma fenomény byly co nejmenší. Snaží se mít zahrady takové, aby poskytovaly útočiště co nejvíce zvířecím druhům. Těžiště soutěže je v květnovém kole, kdy se pozoruje široké spektrum živočichů.

  ČSOP - logoZimní kolo je více oddychové, protože je zaměřené pouze na ptáky a ty je docela snadné na zahradu přilákat. Stačí jim správným způsobem předložit potravu a poskytnout klid a úkryty. Zimní kolo má letos termín od 23. do 27. prosince. Přihlášku zahrady do soutěže lze vyplnit kdykoliv během roku zde: www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ ; údaje o v předepsaném období pozorovaných ptácích pak zde: www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/zimni-kolo. Předepsanými druhy pro zimní kolo jsou: kos, vrabec, aspoň 2 druhy sýkor, strakapoud, červenka, stehlík, zvonek, havran, špaček a brhlík.

  Pro naše soutěžící pak máme i dvě další doplňkové soutěže – děti malují červenku a mámu a tátu hýla. Všichni se pak mohou zúčastnit soutěže v tom, kolik ptačích druhů lze najednou vyfotit na jednu fotografii.

  Živá zahrada přináší díky dlouhé časové řadě i zajímavé údaje o změnách v populacích některých našich zahradních druhů. Třeba u ptáků jsme díky těmto datům jako první prokázali významný ale naštěstí pouze krátkodobý pokles početnosti kosa černého; sledujeme hrozivý dlouhodobý pokles početnosti zvonků či naopak pomalý návrat vrabců či vlaštovek.