Všichni vedoucí a pracovníci Střediska volného času (SVČ) TYMY měli radost, že jsme se na sklonku uplynulého roku mohli sejít s dětmi v kroužcích.

  Z prosincového setkání vedoucích a pracovníků s dětmi ve Středisku volného času TYMY (foto SVČ TYMY)

  Kromě toho, že děti měly připraveny klasický program v kroužku, tak nechyběla ani sváteční chvilka, ve které si děti popřály k Vánocům, vyzkoušely si vánoční zvyky – pouštění lodiček a krájení jablíčka. Každý si pak mohl vybrat z velké krabice zabalených dárků nějakou maličkost, která mu udělá radost a bude mu připomínat TYMY.

  Děti si kromě jiného také vyzkoušely vánoční zvyky – pouštění lodiček a krájení jablíčka (foto SVČ TYMY)Z prosincového setkání vedoucích a pracovníků s dětmi ve Středisku volného času TYMY (foto SVČ TYMY)Děti byly obdarovány ručníčky, svačinovými krabičkami, peněženkami nebo nákrčníky. Některé si velmi těžko z dárků vybíraly; věříme, že všem dáreček od nás udělal radost. Děti také napsaly své přáníčko pro ostatní na papírovou baňku, kterou umístily na vánoční strom přání. Děkujeme za krásná přáníčka, ve kterých se opakovalo zdraví, štěstí, radost a ať brzy skončí covid…

  My se také připojujeme s přáním: Radostné vykročení do roku 2021 a pevné zdraví. Těšíme se, že se v novém roce budeme společně setkávat a prožívat krásné chvíle.


  Středisko volného času Všetuly – TYMY bylo založeno v roce 2007 jako příspěvková organizace města Holešov na Kroměřížsku ve Zlínském kraji.


   

  Autoři