Účast na dobrovolnickém projektu může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji a životnímu nasměrování.

    U lidí, kteří se v denním životě setkávají s nějakou formou znevýhodnění, pak i krokem k získání sebedůvěry, pocitu rovnosti a budování vzájemného respektu. Poznej zkušenost naší dobrovolnice Jitky, která se pohybuje na vozíku a vyjela s námi již na 2 workcampy a dlouhodobou EVS.

    Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, díky němuž se do dobrovolnických aktivit může zapojit každý, se znevýhodněním i bez. Zájemci mohou dobrovolničit v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele a zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích. Účast na mezinárodním dobrovolnickém projektu může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji a životnímu nasměrování. U lidí, kteří se v denním životě setkávají s nějakou formou znevýhodnění, pak i krokem k osamostatnění, získání sebedůvěry, pocitu rovnosti, ale i budování vzájemného respektu. Tím má dobrovolnictví potenciál předcházet sociálnímu vyloučení a stereotypnímu uvažování ve společnosti.

    Program Dobrovolnictví pro všechny vytváří příležitosti a poskytuje konkrétní a praktickou podporu všem zájemcům o dobrovolnickou zkušenost, kteří ji uvítají. V rámci inkluzivního dobrovolnictví zapojujeme lidi s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě nezaměstané apod.

    https://www.inexsda.cz/aktivity/dobrovolnictvi-pro-vsechny/

    www.inexsda.cz