„Nemůžeme všichni vědět všechno a někdo může být znalec ve svém oboru, ale viry a vakcínami se nikdy nezabýval. Někdo nemusí být znalec v ničem, ale má životní zkušenosti a k nim patří, že je dobré se zeptat, nejlépe těch, kdo něco vědí, a ne jen těch, co si pouze něco myslí,“ napsal editor názorového deníku Forum 24 Jan Jandourek v článku, jímž upozorňuje na web Iniciativy Sníh. Ta vznikla pro veřejnost 15. prosince 2020 jako apolitický, nezávislý tým expertů spolupracující nejen na ochraně zdraví, ale i na zmírnění dopadů pandemie SARS-CoV-2 (týká se covidu-19, pozn. red). Za povšimnutí stojí zejména sedm desítek zodpovězených dotazů spjatých s (dobrovolným) očkováním proti zmíněnému onemocnění.

    #koronavirus #vakcina