Minulý týden jsme obdrželi odpověď na prosincový dopis iniciativy Za bydlení premiéru Andreji Babišovi ve věci nastavení čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF+) na období 2021–2027.

  Dokument podepsaný státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou však místo věcných odpovědí na naše dotazy a požadavky vyvolává několik dalších otázek.

  První otázka se týká samotných přesunů financí mezi jednotlivými evropskými programy. Paní tajemnice Hrdinková ve svém dopise argumentuje, že prostředky na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením a chudobou bude možno čerpat také z jiných evropských programů, konkrétně Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Tuto možnost samozřejmě vítáme, přesto je na místě se zeptat: Proč česká vláda nechce na pomoc sociálně znevýhodněným využít přímo alokace ESF+ a místo prevence sociálního vyloučení se soustředí až na pomoc těm, kteří upadli do chudoby? A dále: dokáže vláda poskytnout záruku, že prostředky z evropských sociálních programů nebudou přesunuty do jiné, zcela nesouvisející sféry – a to zejména v situaci, kdy státní tajemnice pro evropské záležitosti v dopise sama přiznává, že se snaží vyjednat v rámci čerpání co největší flexibilitu?

  Na tomto místě nepůsobí příliš povzbudivě ani zmínka o tom, že česká vláda údajně hodlá kromě prostředků plynoucích z rozpočtu Evropské unie využívat také prostředků z rozpočtu státního. Lze věřit, že vláda vyčlení na problémy v sociální sféře dostatečný podíl z českého rozpočtu, když totéž nedokáže zajistit ani u evropských fondů, které jsou na tuto oblast přímo určeny? Paní tajemnice Hrdinková v reakci na dopis předsedovi vlády dále jeho signatáře žádá o doložení zápisů monitorovacích výborů OPZ+ a OP JAK a Rady pro ESIF. Doufáme, že jde o pouhé nedorozumění. Jinak bychom se totiž museli ptát, jak je možné, že státní tajemnice pro evropské záležitosti není obeznámena s volně dostupnými dokumenty resortů vlády ČR a že si o ně říká nevládním neziskovým organizacím.

  Další požadavky poskytovatelů sociálních a dalších služeb prozatím vyslyšeny nebyly.

  V problematice nastavení vyplácení plateb ex ante namísto ex post doporučuje paní tajemnice Hrdinková obrátit se na ministryni financí Alenu Schillerovou, v otázce participativnosti a transparentnosti dalšího procesu pak na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Za tato doporučení děkujeme a o jednání s oběma ministryněmi požádáme. Nicméně se domníváme, že koordinovaný přístup ze strany paní tajemnice s cílem zajistit plně funkční program a jeho podmínky by řešení usnadnil.

  Na samotný dopis budeme reagovat ještě během tohoto týdne. Věříme, že se vše brzy vyjasní a další jednání povede k hmatatelnějším výstupům.


  Další článek k této tematice naleznete zde:
  http://www.adam.cz/clanek-2020120034-vlada-chce-penize-evropskeho-socialniho-fondu-utratit-za-beton-poskytovatele-socialnich-a-dalsich-sluzeb-nesouhlasi.html


   

  Autoři