2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů.

  Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva, podle íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře, kde byla 2. února v roce 1971 podepsána. Ramsarská úmluva tak letos slaví své 50. výročí a po celém světě je při této příležitosti naplánovaných mnoho akcí.

  Světový den mokřadů - 2. února „Ramsarská úmluva má širší význam a významné postavení v rámci celého environmentálního hnutí. Byla připravená na jeho úplném počátku, v 60. letech 20. století a byli to právě ornitologové, kteří iniciovali její vznik na základě pozorovaného úbytku vodních a mokřadních ptáků, který dali do souvislosti s ubýváním jejich stanovišť – mokřadů. Bez mezinárodní spolupráce by nebylo možné ochránit například jednotlivé mokřady důležité při migraci. Nejdříve byla úmluva zaměřená na ochranu ptáků a až později se její záběr rozšířil na komplexní ochranu a udržitelné využívání všech typů mokřadů jako jednoho z nejvýznamnějších ekosystémů na Zemi,“ říká Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické.

  Letošní motto Světového dne mokřadů „Mokřady a voda“ upozorňuje na mokřady jako zdroj sladké vody a podporuje akce k jejich obnovení a zastavení jejich úbytku. V současnosti čelíme stále narůstající sladkovodní krizi, která ohrožuje lidi i naši planetu. Používáme více sladké vody, než dokáže příroda doplnit, a ničíme prostředí, na kterém voda a veškerý život závisí nejvíce – mokřady. Kampaň roku 2021 zdůrazňuje příspěvek mokřadů k množství a kvalitě sladké vody na naší planetě. Voda a mokřady jsou spojeny v neoddělitelném soužití, které je životně důležité pro život a zdraví lidí a celé naší planety.

  Mokřady jsou vůbec nejohroženějším prostředím na planetě. Odhaduje se, že od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice se hovoří až o 80 %, přičemž vnitrozemské mokřady mizí rychleji, než přímořské. Proč se tedy navzdory různým mezinárodním závazkům, snaze vědců i mnohým národním iniciativám nedaří tento trend zvrátit? „Přesto, že existuje tato významná úmluva a je deklarovaná mezinárodní spolupráce, je smutné, že za nedodržování závazků jednotlivým státům v podstatě nehrozí žádná sankce, a tak je naplňování jejích cílů z velké části dobrovolné. Sekretariát úmluvy a mnohé další organizace se dlouhodobě snaží o osvětu a informování a veřejnost se stále dokola dozvídá, že mokřady jsou důležité, ale zdá se, že stále vyhrávají ekonomické důvody. Dokud se nezapojí každý z nás, tak se situace nezmění a plocha mokřadů bude i nadále ubývat a jejich stav se zhoršovat. V tomto případě opravdu platí, že peníze se pít nedají a my už nemáme času nazbyt,“ doplňuje Slabeyová.

  Vydejte se do přírody pozorovat zimující ptáky Při příležitosti Světového dne mokřadů Česká společnost ornitologická každoročně organizuje vycházky zaměřené na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah. Z důvodu epidemiologických opatření však v letošním roce společné vycházky ke Světovému dni mokřadů nepořádáme. Vyrazte do přírody k vodě sami nebo s rodinou a přidejte se tak k oslavě jubilejního Světového dni mokřadů i vy! Přesvědčte se, že i v zimě stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu, jako jsou hoholi severní, morčáci bílí, poláci kaholky či vzácnější potáplice.

  Svá pozorování zadávejte do naší Faunistické databáze Avif, kterou najdete na stránkách birds.cz. Ty, kteří ptáky dobře znají a do Avifu vkládají běžně, prosíme o vkládání kompletních seznamů, které poskytují nejcennější data pro výzkum ptáků. Pokud budete chtít vložit jen pozorování několika vybraných druhů, pak použijte „Vložit jen vybraná pozorování“.

  Přejeme krásné zážitky při pozorování zimujících ptáků a těšíme se na vaše pozorování!

  Více o mokřadech, tipy, kam na vycházky za vodními ptáky a informace, jak se můžete do ochrany mokřadů zapojit i Vy, najdete na:
  https://www.birdlife.cz/umluva-o-mokradech-slavi-50-vyroci/

  www.birdlife.cz