Ve čtvrtek 4. února 2021 se v kanceláři České rady dětí a mládeže sešli zástupci spolků s paní Simonou Marešovou, nově jmenovanou vedoucí oddělení rozvoje dětí a mládeže.

  Zástupci ČRDM se setkali s novou ředitelkou oddělení pro mládež na MŠMT, Simonou Marešovou Setkání se krom paní Marešové účastnila její kolegyně z oddělení Helena Knappová, šéf národní rady Aleš Sedláček, předseda Pionýra Martin Bělohlávek, předseda Asociace TOM Tomáš Novotný a ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.
  Bez nadsázky se dá napsat, že jsme si s paní vedoucí porozuměli.

  Vzali jsme na vědomí, že několikahlavé, nepočetné oddělení mládeže (po odchodu sportu pod Národní agenturu došlo ke zrušení odboru pro mládež a vzniku nového nižšího organizačního článku, což zástupci spolků vnímají ve shodě a dlouhodobě jako jistou marginalizaci naší problematiky) se nyní zaměří na pokud možno bezproblémové administrování letošních dotací a přípravu výzvy investičních dotací (spolu s dalším odborem ministerstva).

  Nová ředitelka oddělení pro mládež MŠMT Simona Marešová na setkání se zástupci ČRDM Uvítali jsme i sdělení paní Marešové, že se i nadále počítá s konceptem uznaných organizací i její zprávu o tom, že se spolu s příslušnou náměstkyní ministra pokusí zohlednit ve výši letošního financování covidovou problematiku.

  Zástupci ČRDM (ze schůzky s novou ředitelkou oddělení pro mládež na MŠMT) V debatě padaly nejrůznější náměty, postřehy a prosby – od toho, aby spolky měly dostatek času na administrování, resp. aby lhůty požadované MŠMT byly přiměřené, až po problematiku Strategie 20/30 versus samostatnou koncepci mládežnické politiky.
  Obě strany schůzky se shodly na tom, že vyhlášení programů v roce 2021 je nutné stihnout do letošních podzimních voleb .

  Tomáš Novotný

  #covid #koronavirus

  Autor