Připoj se ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:30 k online prezentaci, během které se jeden z našich dobrovolníků podělí o své zkušenosti z workcampu v zahraničí, na který se vydal v loňském roce.

  Podíváme se také na možnosti zapojení se v Česku a jak to vypadá se zahraničními workcampy pro tento rok.

  Prostor bude také pro vaše dotazy.

  Budeme se těšit!

  INEX SDA INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze dobrovolnictví vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. Během prezentace budou představeny možnosti zapojení se jak u nás, tak v zahraničí. Jeden z dobrovolníků také povypráví své zážitky ze své dobrovolnické zkušenosti v zahraničí. <p/i>

  https://www.facebook.com/events/4015332868499670

  inexsda.cz