Celkem 35 nestátních neziskových organizací podpořilo apel na Vládu ČR, aby v zájmu lidí žijících v naší republice nekrátila Evropský sociální fond (ESF+).

  Vláda ČR patrně bude na svém dnešním (22. 2. 2021) zasedání naposledy projednávat alokaci ESF+ a nová Pravidla pro spolufinancování evropských projektů. Nevládní organizace mají tedy poslední šanci zvrátit rozhodnutí, které by patrně mělo dalekosáhlé dopady nejen na životy těch nejohroženějších, ale i na samotnou sociální soudržnost české společnosti.

  „Žádáme Vás, abyste v zájmu lidí žijících v České republice rozhodli na svém pondělním zasedání o nekrácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–2027 o 10 % a rozhodli pro ponechání celé alokace tak, jak ji navrhla Evropská komise,“ stojí ve výzvě, již iniciativa Za bydlení zaslala vládě.

  Na jiném místě výzvy se mj. píše:
  „Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by se významně negativně projevilo v pomoci lidem, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu, lidem, kteří nezvládají platit své závazky, dětem, rodinám, matkám či otcům v tísni. Nově navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo také vzdělávání dětí a mládeže a dalších sociálně zdravotních oblastí, jako je podpora v bydlení, vzdělávání zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zdravotních preventivních programů, občanského odborného poradenství, služeb zaměřených jak na péči, tak prevenci i inovace a dalších.“

  Proti záměru české vlády se ohradily více než tři desítky organizací (včetně např. Charity ČR, Člověka v tísni nebo České rady dětí a mládeže) již dříve. Jsou mezi nimi především poskytovatelé sociálních služeb, organizace pracující s dětmi a mladými, rodinami, osobami se zdravotním postižením i se starými lidmi, dále také uživatelé sociálních služeb, lidé se zkušeností s bytovou nouzí či bezdomovectvím, lidskoprávní organizace či zástupci akademického sektoru.

  Autoři