Členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) opět pomohou zachránit tisíce žab a čolků.

  Postaví totiž dočasné zábrany kolem vytipovaných rizikových úseků silnic v místech, kde je přetínají tradiční migrační cesty obojživelníků. Zadržené obojživelníky pak bezpečně přenesou k vodním plochám, kam se vždy na jaře snaží dostat. Takových míst zabezpečí ČSOP letos celkem 29. Rosnička zelená (foto ZO Hořepník)V tomto roce poprvé podpořila návrat obojživelníků do svých domovů společnost Billa.

  Úsek silnice s instalovanými zábranami na ochranu putujících obojživelníků (foto ČSOP)Jaro je tu – a s ním se probouzejí ve svých zimovištích také žáby a čolci. V březnu a dubnu probíhá nejintenzivnější tah obojživelníků ze zimovišť k vodě. Jedině tam se mohou spářit a naklást vajíčka. Vajíčka skokana hnědého (foto ČSOP)Cestou k vodě musí mnohdy překonat mnohé překážky a nebezpečí, mimo jiné také silnice, kde jich stovky zahynou pod koly projíždějících aut.
  Do evidence Českého svazu ochránců přírody bylo z celé ČR nahlášeno celkem 563 míst, kde byli zaznamenaní přejetí obojživelníci, někde se přitom jedná až o stovky jedinců.

  Dopravní značka informující řidiče o možné migraci žab (foto ČSOP)Zabezpečit takový rizikový úsek trvale je technicky a administrativně náročné a finančně značně nákladné, proto se ochránci přírody snaží obojživelníkům pomoci alespoň instalací dočasných zábran. Upozornění na migrující obojživelníky se týká i chodců (foto ČSOP)Ty obojživelníky buď navedou na místo, kde mohou silnici bezpečně překonat, nebo do lapacích nádob, které ochránci každý den po dobu tahu vybírají, odchycené obojživelníky zaevidují a přenesou na druhou stranu silnice.
  Instalace zábran (foto J. Maštera)Letos to je pro dobrovolné ochránce s ohledem na výskyt epidemie koronaviru a vyhlášených protiepidemických opatření o dost náročnější. Úseky, které je potřeba zabezpečit, jsou často za hranicí obce či dokonce okresu, kde dobrovolníci bydlí. Že i dobrovolnická práce je práce, se hlídkám občas nelehko vysvětluje.

  Zábrany s lapačem (foto ČSOP)I dobrovolnická práce je prací. A letos s ohledem na výskyt epidemie koronaviru a vyhlášených protiepidemických opatření o dost náročnější... (foto ČSOP)Veřejnost tímto prosíme, aby instalované zábrany podél silnic neničila, řidiče pak o větší opatrnost při projíždění kolem těchto zábran, mohou se zde pohybovat osoby, které se o zábrany starají. Evidenci celkem 563 rizikových míst je možné zhlédnout a případně doplnit zde.

  Tvorba zábran (foto P. Pithart)ČSOP - logoV letošním roce tyto záchranné přenosy obojživelníků finančně podpořila částkou 50 000,- Kč společnost Billa. Další prostředky poskytne Český svaz ochránců přírody v rámci tradičního programu Ochrana biodiverzity, jehož generálním partnerem jsou Lesy České republiky, s.p. a dalšími partnery Ministerstvo životního prostředí, Nadační fond Veolia a Nadace Ivana Dejmala.