Ministerstvo životního prostředí již podruhé zrušilo uhelné elektrárně Chvaletice výjimku na vypouštění nadlimitního množství oxidů dusíku (NOx) a 3,5násobné překračování limitu pro rtuť, kterou jí udělil krajský úřad v Olomouci. Důvodem pro zrušení výjimky je podle ministerstva zejména nedostatečně odůvodněná výše znečišťování, o kterou provozovatel elektrárny žádá, a také nedostatečné zdůvodnění, proč jsou podle provozovatele náklady na snížení emisí nepřiměřeně vyšší než přínosy pro životní prostředí a zdraví lidí. Ministerstvo také zjistilo, že provozovatel do žádosti nadsadil náklady na výjimku pro rtuť – ve skutečnosti by splnění limitů stálo navíc 48 milionů korun ročně, což odpovídá obratu elektrárny za 4,5 dne. Ministerstvo rozhodlo na základě odvolání obce Veltruby, místních občanských spolků a celostátních ekologických a právnických organizací.

    https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/13082/ministerstvo-i-napodruhe-zrusilo-elektrarne-chvaletice-vyjimku-z-limitu-na-znecistovani-bez-ni-bude-muset-v-srpnu-omezit-provoz/