V sobotu 27. března proběhne hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko. Úklidy budou probíhat bezkontaktně a v rámci povolených území. Na dobrovolníky čeká více než tisícovka tzv. Pytlomatů…

  Jako podporu dobrovolníkům organizátoři po celé republice zřídili místa, kde si jednotlivci a rodiny mohou vyzvednout pytle na odpad, takzvané Pytlomaty. Ty jsou doplněné o bezpečnostní pravidla a jednoduchou mapku, kde je potřeba uklidit a kde zanechat sesbíraný odpad. „Míst, kde se bude uklízet, najdete momentálně v mapě úklidů na https://www.uklidmecesko.cz/map/ přes 1200, pytlomatů však bude výrazně více, protože někteří organizátoři jich zřídili až desítky. Na řadě míst budou pytlomaty k dispozici i v následujících dnech a týdnech,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

  Na návštěvníky přírody, kteří chtějí pomoci s úklidem nepořádku, čekají tzv. PytlomatyVýzva k zapojení dětí a studentů do individuálních úklidů přírody se stala také vítaným zpestřením distanční výuky. K akci Ukliďme Česko se tak letos připojili například senátoři Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity. Současně vyzývají i ostatní studenty, ale i učitele a zaměstnance univerzity, aby se dle svých možností aktivně zapojili v místech svého bydliště do individuálních úklidů nepořádku v naší přírodě. „Podpora této akce je jedním z kroků, jak ukázat, že naše univerzita svědomitě plní svou společenskou odpovědnost. Je pro nás ctí se do projektu zapojit. Věřím, že se k nám komunita MUNI přidá. První ohlasy jsou velmi pozitivní,“ uvádí předseda studentské komory Jiří Němec.

  Na návštěvníky přírody, kteří chtějí pomoci s úklidem nepořádku, čekají tzv. PytlomatyCílem organizátorů akce Ukliďme Česko však není donekonečna uklízet odpad po druhých, ale především vzniku nepořádku předcházet. Proto v loňském roce spustili aplikaci www.KAMsNIM.cz, která každému poradí, kam může ve svém okolí odevzdat běžný či vytříděný odpad, prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. Nabízí však také místa, kam odevzdat použitelné oblečení, nábytek, hračky, sportovní vybavení nebo přebytečné potraviny, které pomohou potřebným. A také řadu míst, kde od vás rádi převezmou kartonové krabice od e-shopových zásilek, znovupoužitelné nákupní tašky, či opakovaně použitelné krabičky! na jídlo a nápojové kelímky. Celkem aplikace zahrnuje přes 60! 000 odpadových, Re-use a charitativních míst a další průběžně přibývají.

  Pokud se vám nehodí termín akce Ukliďme Česko o posledním březnovém víkendu, nevadí. Individuálně se lze do úklidu odpadků zapojit kdykoliv během jarních měsíců. Stačí si na vycházku do přírody vzít rukavice a tašku na odpadky a občas rozhýbat ztuhlá záda shýbnutím-se pro odpadek. Těch je nyní bohužel v našem okolí více než kdy dříve, věříme ale, že po úklidovém víkendu se to výrazně zlepší.

  www.uklidmecesko.cz

  Bezpečnostní opatření

  Vyhněte se prosím jakémukoliv shlukování, dodržujte minimální vzdálenosti podle aktuálně platných předpisů (nyní to je 2m). Nezapomeňte, že se na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (zdroj: mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021, č. j. 15757/2020-45/MIN/KAN)
  Používejte ochranu rukou. Vhodné jsou jednorázové nebo gumové rukavice.
  Před sejmutím rukavic použijte desinfekci na rukavice a po sejmutí také na ruce.
  Během výkonu nedoporučujeme jíst nebo pít bez předchozí dostatečné očisty.
  Po návratu domů je vhodné použité oblečení nechat vyvětrat venku nebo dát ihned prát. A po jeho odložení si opět řádně umýt a desinfikovat ruce.

  Během akce dodržujte aktuálně platná opatření, vládní nařízení, omezení, usnesení a další platná nařízení státních institucí související s epidemiologickou situací. Aktuální opatření, nařízení vlády, jejich detail, platnost a vysvětlení najdete na covid.gov.cz

  Nesbírejte potenciálně infekční odpad jako jsou odhozené rukavice, roušky, respirátory či dokonce injekční stříkačky.

  Všechny dobrovolníky vhodným způsobem seznamte (např. vyvěšením u pytlomatu) s Bezpečnostními pokyny, které jsou dostupné na www.uklidmecesko.cz/organizacni_a_bezpecnostni_pokyny.pdf.