Není vám lhostejné, co se děje s přírodou a klimatem? Pak tedy dejte svůj hlas v kampani Hodina Země a vyjádřete tak, že si uvědomujete i svoji odpovědnost za stav životního prostředí.

  Připojte se k letošní Hodině Země, zhasněte na jednu hodinu v sobotu 27. března v 20.30 a dejte tak najevo, že vám záleží na ochraně klimatu, i v době pandemie covidu-19. Přihlaste se jako jednotlivec, obec, firma či památka. Hodina samozřejmě nestačí, hodinou to pouze začíná. Vyzýváme vás proto, abyste si stanovili i vy svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti. Pro jednotlivce jsme nachystali nabídku dobrovolných klimatických závazků, ze kterých si můžete vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní.

  Loni, i v době epidemie, se zapojilo přes 100 obcí a 3500 jednotlivců. Jednotlivci slíbili, že za rok ušetří skoro 2000 tun skleníkových plynů.

  Hodina Země 2021 v ČRLetos je to více než:

  • 1270 jednotlivců
  • 110 firem a organizací
  • 143 měst a obcí
  • 6 památek
  • 4 akce pro veřejnost
  • 3.198 Roční výše klimatického závazku t CO2 (ekv.)

  Hodina Země 2021Hodina Země je celosvětová akce pro zvýšení povědomí o klimatické krizi. Letos proběhne tuto sobotu, 27. března, online. Nachystali jsme pro vás nabídku dobrovolných klimatických závazků, ze kterých si můžete vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní. Děkujeme vám, že se zapojíte a společně tak ukážeme, jak mnoho lidí je připraveno konat. Připojte se tuto sobotu k Hodině Země. Dejte si závazek pro klima.