Rok 2021 byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) jako Rok vážek.

  První dospělé vážky lze v přírodě vzácně spatřit právě teď. Pokud je uvidíte, vyfoťte je!

  Drtivou většinu našich vážek můžeme v přírodě kolem vodních ploch pozorovat až od května, protože vážky přezimují pod vodou v podobě larev. Ale existují výjimky. Dva druhy vážek šídlatek totiž u nás přečkávají zimu i ve stadiu dospělce. Jde šídlatku kroužkovanou a šídlatku hnědou. Vzácnější šídlatku kroužkovanou lze pozorovat v severozápadních Čechách od Chebu po Chomutov, početnější šídlatku hnědou je možné spatřit mozaikovitě po celé České republice s výjimkou horských oblastí.

  Za slunečních dní se objeví kolem rybníků a tůněk, vyhřívají se na slunci, následně se spáří a nakladou do vody vajíčka. Využívají tak období probouzející se přírody, kdy jim ještě nehrozí tolik nebezpečí od ptačích predátorů a nemusí ani soutěžit o zdroje potravy s ostatními druhy.
  Nová generace těchto šídlatek se líhne v období pozdního léta a kruh se uzavírá.

  ČSOP - logoVzhledem k současné epidemiologické situaci Vás zatím nemůžeme pozvat na společnou procházku přírodou, vydat se po svém okolí za vážkami může ale zkusit každý samostatně. Pokud vážku v této době opravdu objevíte, zkuste nám jí i vyfotit a spolu s datem a lokalitou poslat na e-mail info@csop.cz.
  Jak to bude s plánovanými exkurzemi či dalšími akcemi v rámci Roku vážek záleží na vývoji koronavirové situace. Sledujte web www.rokvazek.cz a Facebook ČSOP, kde vás budeme o novinkách informovat.


  Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil rok 2021 jako Rok Vážek. Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší krajině, kterých bohužel stále ubývá. Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině ČSOP provozuje kampaň Naše mokřady Naše mokřady která si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.


  Zařadil: -maj-