Kampaň obyčejného hrdinství – malých činů pro životní prostředí – startuje svůj třetí ročník

  Od pondělka 19. dubna do 23. května 2021 bude v celé České republice probíhat Kampaň obyčejného hrdinství. Kampaň pořádá letos potřetí program Ekoškola vzdělávacího centra TEREZA.
  Kampaň je určena všem typům škol od mateřských po střední, dalším mládežnickým skupinám jako jsou domy dětí a mládeže a dětské oddíly, ale mohou se zapojit i rodiny a jednotlivci. Kampaň jim nabízí devět jednoduchých výzev, které jim umožní snadnou cestou a přímo něco udělat pro životní prostředí ve svém okolí.
  Kampaň Obyčejné hrdinství 2021 - přidejte se! (výsledky z předchozích ročníků; Terezanet.cz)Účastníci si z výzev vybírají jednu nebo více, a stejně tak si vyberou z období kampaně jeden týden, během nějž se budou snažit výzvy plnit. Na konci nahlásí výsledky a vzdělávací centrum TEREZA je sečte a vyhlásí. V loňských ročnících se povedlo zapojit 25 000 lidí a ušetřit v přepočtu přes 160 kg CO2.
  Kampaň má dva cíle. Prvním cílem je ukázat lidem, že začít zlepšovat životní prostředí může být docela snadné – teď a tady. Druhým cílem je dokázat, že i malá změna má smysl, když se do ní pustí víc lidí. Kampaň obyčejného hrdinství vede jednotlivce i celé školy k aktivnímu občanství a nabízí jim jednoduchý nástroj, jímž mohou začít ovlivňovat místní komunitu a lidi v blízkém okolí.

  9 výzev Kampaně obyčejného hrdinství pro rok 2021:Kampaň Obyčejné hrdinství 2021 - přidejte se! (Terezanet.cz)

  1. Zasaď rostlinu!
  2. Využívej ekodopravu!
  3. Buď venku!
  4. Udělej něco pro ostatní!
  5. Zastav letákovou epidemii!
  6. Sniž spotřebu vody v domácnosti!
  7. Jez zdravě a ekologicky!
  8. Šiř informace!
  9. Den pro sebe!

  Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy a Informační centrum OSN v Praze.

  TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich zlepšení.

  www.terezanet.cz

  https://ekoskola.cz/cz/kampan-oh