Covid-19 ovlivnil milióny mladých lidí. Podle výzkumu velké šestky světových neziskových organizací 90 procent z nich zaznamenalo růst úzkostí.

  Dále 87 procent studentů ovlivnilo uzavření škol v téměř každé zemi. Jeden ze šesti mladých lidí z celého světa ztratil v důsledku covid-19 práci. Zvýšilo se množství domácího násilí. Je zapotřebí napnout veškeré síly a pomoci mladým lidem tuto situaci překonat. Právě to má za cíl Globální mobilizace mládeže.

  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) se rychle stala celosvětově nejvýznamnějším program neformálního vzdělávání (foto DofE)Globální mobilizace mládeže propojuje šest největších mládežnických organizací světa včetně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), programu založeného princem Philipem, se Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) s Organizací spojených národů (OSN). Má za cíl propojit více než 250 miliónů mladých lidí z celého světa, vymyslet řešení dopadů covid-19 a klimatických změn na jejich životy a aktivně jednat s vrstevníky celého světa, vládami i tvůrci politik. Odstartovala ji pondělní tisková konference s ředitelem WHO a švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunberg.

  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) se rychle stala celosvětově nejvýznamnějším program neformálního vzdělávání (foto DofE)„Pandemie covid-19 jde ruku v ruce s klimatickou krizí. Věda ukazuje, že pokud nezměníme způsob, jakým se chováme k přírodě, budeme v budoucnu zažívat častější a ještě více devastující pandemie. 75 % nemocí dnes přichází od zvířat. A tím, že těžíme naše lesy a ničíme životní prostředí, vytváříme ideální podmínky pro šíření nemocí ze zvířete na zvíře a pak na nás. Dospěli jsme do stádia, kdy pandemie a zdravotní krize nelze oddělit od klimatické krize,“ říká Greta Thunberg. I tyto krize budou zásadním tématem Globálního summitu mládeže, který proběhne od pátku 23. do neděle 25. dubna. Na přenos se lze registrovat na webových stránkách globalyouthmobilization.org

  Devět reprezentantů za Česko pojí touha měnit svět
  Do finálního výběru za Českou republiku se dostalo devět účastníků DofE. Spojuje je ambice měnit svět, ve kterém žijeme, připravovat mladé lidi na budoucnost a intenzivně podporovat a rozvíjet své komunity. „V rámci programu navštěvují mentálně postižené, účastní se žákovského parlamentu, vedou turistické oddíly mládeže, uklízejí svá okolí, rozvážejí vánoční dárky sociálně slabším, organizují studentské summity a aktivně bojují za lidská práva. Mám radost, že díky DofE bude mít Česká republika zastoupení v této klíčové mezinárodní akci,“ říká Tomáš Vokáč, výkonný ředitel programu DofE v České republice. Julie Badziuk, jedna z vybraných účastnic, vysvětluje, proč se na summit přihlásila: „Chci se stát lékařkou a nesmírně mě zajímá, jak covid-19 a s ním spojená karanténní opatření ovlivnila sociální a psychologický život mých vrstevníků z celého světa.“

  Mladí lidé mohou žádat o finanční prostředky komunit a projektů na podporu svých komunit a projektů
  Právě v rámci iniciativy Globální mobilizace mládeže mohou mladí lidé z celého světa a žádat o finanční prostředky ve výši 500–5000 amerických dolarů jako podporu pro řešení lokálních problémů způsobených pandemií covid-19.
  „V Česku se nám podařilo vyjednat granty také pro školy a další instituce zapojené do DofE, které tak mohou čerpat finance na mobilizaci dětí a mladých lidí ze všech sociálních sfér,“ podotýká Tomáš Vokáč.
  Odeslání žádosti je snadné, stačí na stránkách vyplnit, na jaký projekt mladí lidé finance použijí, a natočit krátké video o tom, proč by právě jejich projekt měl získat finanční podporu. O přidělení podpory rozděluje i panel studentů z celého světa, kde je opět zastoupeno díky programu DofE i Česko.


  DofE založil v roce 1956 princ Philip (vlevo, foto DofE)O DofE
  • DofE založil v roce 1956 princ Philip. Rychle se stalo celosvětově nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. Ročně ho plní 1.3 mladých lidí ve 130 zemích světa. V Česku program funguje 26 let. Je do něj zapojeno přes 250 základních a středních škol, dětských domovů, sportovních klubů. Minulý rok plnilo program přes 4.500 mladých z širokého sociálního spektra po celé ČR.
  • Mladí lidé ve věku 13 až 24 let se díky DofE zlepšují v dovednostech, pravidelně se věnují pohybu, dobrovolnictví a vyrážejí na expedici do přírody. Často se věnují tématům, která aktuálně rezonují ve společnosti, například ochraně klimatu, změně vzdělávacího systému nebo genderové nerovnosti.
  • Z celosvětově známých osobností si DofE plnila například vévodkyně z Cambridge Kate či herec Hugh Jackman. Mezi patrony programu patří i významné české osobnosti, například Marek Eben, Zdeněk Piškula, Lejla Abbasová a mnozí další.
  • Absolventi získávají prestižní certifikát, který jim dává výhodu v profesním i osobním životě a je mezinárodním důkazem o tom, že na sobě dokážou pracovat a nevzdat se. Pro více informací navštivte www.dofe.cz.


  Zařadil: -maj-