V dnešní době, zejména od propuknutí pandemie onemocnění covid-19, stále více učitelů a žáků využívá k výuce a vzdělávání on-line nástroje. Rádi bychom upozornili na zajímavý zdroj vzdělávacích informací, jímž je Evropa pro školy. Jen v roce 2020 navštívilo tuto on-line interinstitucionální platformu EU, která je dostupná ve všech 24 oficiálních jazycích EU, více než 1,7 milionu Evropanů.

  Evropa pro školy nabízí stovky interaktivních vzdělávacích materiálů o EU, které jsou připraveny pro děti ve věku od 5 do 18 let, jejich učitele a rodiče. Evropa pro školy se zabývá 12 zájmovými oblastmi v EU, včetně životního prostředí a klimatických změn, potravin, živočišné výroby, rybolovu a historie EU. Studenti, učitelé a rodiče jsou vítáni, aby tato témata využívali různými způsoby – od výukových materiálů až po hry, od sdílení materiálů mezi učiteli až po soutěže a mnoho dalšího.

  Mezi nejpopulárnější vzdělávací materiály zaměřené na přírodu a životní prostředí patří:

  • Ekologická výzva: Vzdělávací balíček s podkladovými informacemi a zajímavými nápady pro výuku o otázkách udržitelnosti pro učitele středních škol. Materiály byly vytvořeny v rámci kampaně Green Trip, která měla za cíl propagovat udržitelné projekty a ekologický životní styl mezi mladými Evropany.
  • 52 kroků k zelenějšímu městu: Výukový materiál, ve kterém najdete 52 návrhů, jak lze přispět k zachování a rozvoji městské biodiverzity po celý rok.
  • Kvíz o klimatických otázkách: Kvíz je vhodný pro děti mezi 9 a 12 lety a zabývá se životním prostředím, klimatem a energetikou.
  • Evropský atlas moří: Atlas poskytuje informace o evropských mořích a pobřežích, o jejich životním prostředí, o souvisejících lidských činnostech a evropských politikách.

  Evropa pro školy je vzdělávací platforma, která nabízí řadu příležitostí pro mladé lidi učit se, hrát si a objevovat, co EU je a co dělá – vše najednou.