Pozměňovací návrh poslance Jana Bauera (ODS) k stavebnímu zákonu je jednoznačný – odebere kompetence ochraně přírody, co se týče povolování výstavby ve všech chráněných územích, tedy i v národních parcích! Jeho případné schválení Poslaneckou sněmovnou umožní v parcích masovou výstavbu apartmánů, hotelů, skiareálů… čehokoliv. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se postavilo proti tomuto návrhu, ale i přesto ho Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) schválil!

    Komu bude prospěšné, že koalice SPOLU dle svého programu hodlá zdvojnásobit plochu nejpřísněji chráněných území a vytvořit další dva nové národní parky? Když mezitím její poslanec úspěšně prosazuje umožnění výstavby v chráněných územích bez jakékoliv kontroly orgánů ochrany přírody?

    Český svaz ochránců přírody (ČSOP) s velikými obavami sleduje vývoj projednávání návrhu nového stavebního zákona. Musí bohužel konstatovat, že jak mnohokrát přepracovávaný vládní návrh, tak podané komplexní pozměňovací návrhy i řada dalších podaných a chystaných pozměňovacích návrhů nijak nezohledňují právo občanů na zdravé životní prostředí, bohatou krajinu a biodiverzitu. Naopak. To málo pozitivního, co vláda změnila proti původnímu návrhu Hospodářské komory, bylo při projednávání ve výborech vráceno zpět v ještě horší podobě. Návrh poslance Jana Bauera jenom ilustrativně dokazuje, o co především tvůrcům tohoto zákona jde. Příroda to opravdu není. ČSOP vyzývá poslance, aby nehlasovali pro žádnou z variant tohoto škodlivého zákona a vrátili ho k přepracování.

    Autor je ředitelem Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.

    Související:
    https://www.nppodyji.cz/uploads/002017/1702_reditele_NP_dopis_poslancum.pdf