Toužíš tohle léto zkusit něco jedinečného, ale zároveň máš obavy z cest do zahraničí a chceš se chovat co nejzodpovědněji? Zúčastni se workcampu zde v Česku!Máme pro tebe přichystáno přes 30 projektů s různorodým zaměřením na komunitní rozvoj, obnovu památek, sociální nebo ekologickou tématiku. Tak koukni do databáze a vyber si svůj workcamp.

    Aktuální nelehká situace související se šířením COVID-19 se dotkla i všech aktivit INEXu. Kvůli vážnosti a nepředvídatelnosti situace jsme se pro sezónu 2021 rozhodli upravit podobu workcampů v ČR. Chceme si být jisti, že naše workcampy budou co nejlépe připraveny a bezpečné pro všechny zúčastněné – dobrovolníky a dobrovolnice, vedoucí, místní partnery i obyvatele. Rozhodli jsme se proto, že letošní české workcampy otevřeme z poloviny pro mezinárodní dobrovolníky a z poloviny pro lidi žijící na území ČR.

    Workcampy v ČR byly vždy místem mezikulturního setkávání a sbližování, které vedlo jak k rozvoji místních komunit, tak zúčastněných dobrovolníků a dobrovolnice. Věříme, že naše rozhodnutí na tomto obohacování nic nemění, naopak v něm spatřujeme potenciál pro sbližování jedinců a komunit v rámci ČR. Více než kdy předtím budou letos dobrovolnické ruce potřebné na všech našich českých workcampech, které svedou dohromady dobrovolnictvo z celého Česka!

    Více: https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/workcampy-v-cr/


    Workcamp je 3 dny až 3 týdny trvající dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje, tráví volný čas, poznává okolí a místní obyvatele skupinka dobrovolníků. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti a je neplacená. Důležitá je především tvoje motivace.Workcampy vycházejí z potřeb v dané lokalitě a vznikají vždy ve spolupráci INEXu s místními partnery. Součástí projektů je nejen dobrovolnická práce, ale i společné aktivity dobrovolníků a místní veřejnosti. Workcampy také nabízí příležitost ke vzdělávání se v daném tématu projektu, poznávání regionu i seznámení s konkrétní neziskovkou nebo obcí a její činností. Podporujeme převážně projekty zaměřené na komunitní rozvoj, obnovu památek, sociální projekty a ekologické projekty.

    INEX-SDA