Vybrat si můžete některý z našich akreditovaných metodických kurzů zážitkové pedagogiky či zcela nové kurzy zaměřené na wellbeing, psychohygienu a kolegiální podporu.

  Převedení našich kurzů, které jsou postaveny na osobním prožitku, do online prostředí nebylo jednoduché, přesto jsme se rozhodli, že je to v současné době krok tím správným směrem. Věříme, že i v této nové podobě pro Vás budou naše kurzy obohacující a získáte díky nim potřebnou inspiraci a energii.

  Prázdninová škola Lipnice nabízí vzdělávací kurzy pro pedagogy onlinePrázdninová škola Lipnice aktuálně spouští vzdělávací kurzy pro pedagogy online. Přestože nebylo snadné přenést kurz, který je postavený na osobním prožitku do online formy, věříme, že se nám podařilo kvalitu našich kurzů udržet i v online podobě. Rádi bychom pedagogům prostřednictvím našich kurzů přinesli novou inspiraci a energii, kterou všichni v aktuální době velmi potřebujeme.

  Do online podoby jsme převedli jak vzdělávací kurzy vedené formou zážitkové pedagogiky, tak rovněž metodické kurzy, ve kterých účastníky seznámíme se základními technikami využívanými v zážitkové pedagogice. Všechny kurzy budou – jak jinak, než zážitkové, takže se účastníci nemusí bát unavujícího frontálního výkladu.

  Prázdninová škola Lipnice nabízí vzdělávací kurzy pro pedagogy onlineA jaké kurzy konkrétně chystáme?
  POZOR, byli jsme nuceni změnit některé temíny!
  9. června 2021 (původní termín 20. května) to bude sebezkušenostní čtyřhodinový kurz Psychická pohoda pro pedagogy, ve kterém účastníkům pomůžeme najít zdroje energie a tipy, jak se o ně starat. 8. a 28. června 2021 (původní termín 24. a 31. května) proběhne akreditovaný kurz Úvod do kolegiální podpory, ve kterém si vyzkoušíme některé z prvků kolegiální podpory, vytvoříme akční plán implementace některých prvků KP do života školy a budeme si povídat o konstruktivistickém modelu kolegiální podpory 3S. Vzdělávací kurzy pak završí osmihodinový kurz Wellbeing pro pedagogy, který proběhne až na podzim 2021 (původní termín 25. května) a je určen všem, kteří cítí, že do své práce dávají víc, než dostávají a chtěli by opět najít energii a motivaci do práce.

  Kromě vzdělávacích kurzů vedených zážitkovou pedagogikou nabízíme také metodické kurzy zážitkové pedagogiky. Konkrétně to bude akreditovaný kurz Hra jako prostředek pro vzdělávání, který proběhne 8. června a představíme si v něm, jak nám může hra ve výuce posloužit a jak s ní pracovat. Druhým kurzem pak bude 11. června Učíme zážitkem aneb základy zážitkové pedagogiky v praxi. I tento kurz je akreditovaný a je možné ho brát jako ochutnávku dlouhodobého certifikovaného výcviku Metod zážitkové pedagogiky.

  Více informací o kurzech je možné nalézt na
  https://www.psl.cz/kurzy/

  Prázdninová škola Lipnice
  www.psl.cz