Děti z dětských domovů i letos pomohou s obnovou hradu

| Autor: INEX-SDA - Opři se | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 9. 8. 2020 |

Od 9. do 22. srpna, proběhne na Horním hradě (Hauenštejn) již 3. ročník dobrovolnického projektu, tzv. workcampu.

Děti z dětských domovů společně se svými českými i zahraničními vrstevníky pomohou s obnovou Horního hradu (foto Irena Pajerová 2019)

Hrad se stane na dva týdny domovem dětí z dětských domovů v Unhošti a v Lichnově. Společnost jim budou dělat jejich vrstevníci z Česka i z ciziny a společně pomohou s obnovou hradu i okolního arboreta.

Jak bude vše probíhat?
Děti z dětských domovů společně se svými českými i zahraničními vrstevníky pomohou s obnovou Horního hradu (foto Irena Pajerová 2019) Na hradě se děti z dětských domovů, které jezdí s organizací Opři se pravidelně, potkají se svými vrstevníky ze zahraničí (Francie, Belgie, Španělsko) i z Česka v neděli 9. srpna 2020. Hned v pondělí se společně vrhnou do práce. „Budeme pomáhat hradní čeládce, aby hrad vypadal o něco lépe a lidé ho rádi navštěvovali,“ uvedl hlavní vedoucí Ondřej Krško. Účastníci se zaměří na řezání a štípání dřeva a jeho odvoz na hrad, úpravu pastvin, úklid hradu a okolí a samozřejmě též pomohou čeládce s provozem a drobnými opravami hradu. Vedle práce přijde i na poznávání okolí, kdy se společně všichni účastníci vydají například do Karlových Varů, na hrad Loket či na výšlap na Klínovec. V plánu je též prohlídka Bečova nad Teplou s relikviářem svatého Maura.

Co mezinárodní dobrovolnický projekt komu přinese?
Projekt je prospěšný pro všechny zúčastněné strany. Dobrovolníkům, kteří jsou ve věku 15–18 let, nabídne bližší kontakt s vrstevníky z různých kulturních prostředí. Děti z dětských domovů si tak mohou vyzkoušet delší pobyt mimo své domovské prostředí. Hrad díky projektu získá spoustu hodin dobrovolnické práce.

Jak to celé vzniklo a jaké jsou změny oproti loňsku?
Děti z dětských domovů společně se svými českými i zahraničními vrstevníky pomohou s obnovou Horního hradu (foto Irena Pajerová 2019) Před třemi lety se zástupci spolku Opři se rozhodli, že chtějí projekt dobrovolnických pobytů na hradě ještě o něco obohatit. To se povedlo před dvěma lety díky spolupráci s organizací INEX-SDA uspořádáním prvního mezinárodního dobrovolnického projektu. Během letošního pobytu je samozřejmě nutné zohlednit aktuální situaci ohledně COVID-19. „Znamená to pro nás spoustu změn a novinek. Kromě hygienických opatření je hlavní rozdíl složení skupiny dobrovolníků z INEX-SDA, ve které budou oproti loňsku také Češi. Proto za největší letošní výzvu považuji stmelit kolektiv, aby cizinci, kteří budou v menšině, nebyli vyčleněni,“ říká Krško.

Aktivity spolku Opři se
Spolek se už osm let snaží pomáhat dětem z dětských domovů v integraci do společnosti, ať už pomocí pravidelných volnočasových aktivit, doučování, letních táborů či jednodenních i víkendových pobytů. Dále děti z domovů vede k dobrovolnictví formou zapojení do aktivit spolku či účastí na pravidelných dobrovolnických pobytech na hradě Hauenštejně.

O organizaci INEX-SDA
INEX – sdružení dobrovolnických aktivit je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Dobrovolníkům umožňuje díky databázi s cca 2000 projekty vycestovat do 70 zemí světa. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos ale zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Historie Hauenštejna
Hrad Hauenštejn byl založen v druhé polovině 13. století nad Hornohradským potokem nedaleko Stráže nad Ohří. Jeho cílem bylo strážit obchodní stezku ze Saska. Pár let byl v královském držení. V dalších stoletích se zde vystřídalo mnoho majitelů. Nejvýznamnějšími byli Buquoyové, kteří hrad na počátku 20. století přestavěli na novogotický zámek. Ti vlastnili Hauenštejn až do roku 1945, kdy byli společně s dalšími německými obyvateli odsunuti. Za komunistické totality hrad sloužil chvíli jako dětský domov či jako depozitář karlovarského muzea. Od šedesátých let chátral. V roce 2000 jej zakoupil současný majitel pan Pavel Palacký, který jej od té doby za pomoci dobrovolníků rekonstruuje.

https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/kratkodobe-workcampy/workcamp/?id=64133


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2020080017-deti-z-detskych-domovu-i-letos-pomohou-s-obnovou-hradu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku