Zpravodaj ČRDM Archa vyjde v roce 2021 šestkrát. Podílet se na obsahu Archy můžete i vy

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: archa | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 14. 2. 2021 |

Časopis Archa, vydávaný Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), vyjde v letošním roce celkem šestkrát.

Časopis ARCHA, 22. ročník, 2020, vydává Česká rada dětí a mládeže

Jednotlivé sešity se budou v průběhu roku objevovat v nepravidelných intervalech zohledňujících zejména letní prázdniny. Každé číslo má své hlavní téma, stručně charakterizované v připojeném přehledu. K obsahové náplni Archy můžete přispět, respektive přispívat i vy…

Co je k tomu zapotřebí vykonat?
Redakce uvítá především tematicky laděné články, zaslané na její adresu archa@crdm.cz. Pochopitelně nejlépe v dostatečném předstihu, nejpozději v den uzávěrky toho kterého čísla (viz tabulka níže). Text přitom nemusí být vůbec dlouhý, stačí klidně i dva, tři odstavce, k tomu pár snímků v rozlišení vhodném pro tisk – tedy FOTKY CO NEJVĚTŠÍ – a je to. Popiska k nim nic nezkazí, stejně jako jméno a příjmení autora snímků (nebo autorky, jistěže), pokud je ovšem znám a chce být takto uveden.

Dlužno podotknout, že redakce si vyhrazuje právo na výběr příspěvků, stejně tak jako na jejich úpravu i krácení, a to včetně titulků (největší šanci na „přežití“ v původní podobě mají titulky krátké a výstižné). Jinak řečeno, na publikování v Arše odesláním příspěvku žádný automatický nárok nevzniká, a už vůbec ne formou Ctrl+C, Ctrl+V… Mějte to, prosím, na paměti.
Na druhou stranu, redakce se snaží přistupovat ke každému příspěvku individuálně a s pokorou zprostředkovávat čtenářům jeho autorský „rukopis“ pokud možno co nejvěrněji. Pokud to z nějakého důvodu nejde, přikročí k úpravám; o těch zásadnějších s autory komunikuje.
Pro úplnost snad ještě dodám, že časopis Archa jakožto nekomerční tiskovina, která není určena k prodeji, příspěvky nehonoruje. (Odměnou je autorovi dobrý pocit z publikovaného díla a – projeví-li o to zájem – „autorský výtisk“ zdarma zaslaný na jeho kontaktní adresu.)


Archa č. 1: Online, nebo off-line? Pandemie covid-19 jako výzva – k čemu nás „popostrčila“ nejrůznější omezení, jak jsme se s nimi v našich organizacích (ne)vypořádali… Výhody a nevýhody distanční a normální oddílové (klubové, družinové, kmenové atd.) činnosti, vnímané s odstupem a se zkušenostmi ze dvou koronavirových vln.

Archa č. 2: Spolky: udržitelný rozvoj (Co všechno musejí dělat organizace dětí a mládeže – a jejich „střecha“ – pro to, aby se udržely takzvaně nad vodou, nebo se dokonce ještě „posunuly“ o kousek dál…? Míněno programově, hodnotově, fundrisingově, „politicky“, jakkoli… Anebo také: co všechno dělají spolky, resp. organizace pro udržitelnost prostředí, v němž existují a fungují.)

Archa č. 3: Učíme se navzájem (Co dospělí „odkoukali“ od dětí – a naopak. Spolky jako trenažér mezigeneračního dialogu. Názory. Příklady.)

Archa č. 4: S evropským přesahem (Nemálo aktivit podnikaných ČRDM i jejími členskými organizacemi má evropský záběr. Takže sem s nimi.)

Archa č. 5: Prázdniny prázdné nebyly… (O letních dětských táborech 2021, a nejen o nich.)

Archa č. 6: Neformální formou (Formální a neformální vzdělávání z pohledu dětských a mládežnických spolků. Kde se tyhle tektonické vrstvy překrývají, překrývají-li se…? Kdo koho jak a čím vlastně ovlivňuje? Projekty na podporu finanční gramotnosti, mediální gramotnosti, čtenářství, rétorických dovednosti… 72 hodin, CVVZ, školicí kurzy, Skeleton ESO… Názory. Příklady z organizací, event. ze škol.)


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2021020043-zpravodaj-crdm-archa-vyjde-v-roce-2021-sestkrat-podilet-se-na-obsahu-archy-muzete-i-vy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku