Vzpomínka na Otakara Leiského - Ralfa

| Autor: - Leša Leiský a -mkr- | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 9. 4. 2021 |

Je tomu rok, co nás opustil ve věku nedožitých 95 let průkopník ekologické výchovy, záchrany huculského koně a hipoterapie, zakladatel TISu a Hucul Clubu, doktor Otakar Leiský, kterému většina z nás neřekla jinak než Ralf.

Otakar Leiský - Ralf

Poznej a chraň!

TIS - svaz pro ochranu přírody a krajiny Heslo, či spíše výzva, kterým Otakar Leiský – Ralf obohatil před více než šedesáti lety dějiny ochrany přírody v Československu dnes už, stejně jako lidová písnička, žije vlastním životem a autora zná jen málokdo. My, kteří jsme Otu, tedy Ralfa, znali, víme, že je to jen malý střípek z jeho ohromné pokladnice tvůrčích činů, a mnozí jsme mu vděčni za mnohem víc, než jen za tohle stručné motto, už od počátků zdobící znak Tisu. Ostatně i autorem tohoto znaku se symbolem tisové větvičky je právě Ralf.

Není právě lehké vybrat alespoň to nejdůležitější, co Ralf dal nezištně společnosti k dispozici, a to nejen v jeho hlavním oboru – v ochraně přírody. Byl vždy zvyklý věci promýšlet komplexně a ve všech souvislostech, a tak není možné jen tak snadno jeho záběr popsat.

TISu tedy přinesl nejen znak a heslo, ale na jedné straně stanovy tehdy zcela ojediněle bez vedoucí úlohy KSČ, hlavně však na straně druhé filosofický základ a smysl dobrovolné činnosti v ochraně přírody a životního prostředí. (TIS - Svaz pro ochranu přírody a krajiny, nejstarší nevládní ekologická organizace v ČR, vzniklo 1958 jako Sbor ochrany přírody Společnosti Národního muzea na podnět O. Leiského, pozn. red.)

Chráněná krajinná oblast Šumava Vždy byl neúnavným organizátorem a hybatelem těchto myšlenek, a tak jeho aktivita vyústila například v přípravě a vyhlášení CHKO Šumava, pro niž, jak už bylo jeho dobrým zvykem, vytvořil nejen hranice, ale i dodnes používaný znak.

Velký zákon (Otakar Leiský - Ralf) Celému hnutí ochrany přírody dal do vínku také „desatero“ v podobě Velkého Zákona, jehož úryvky dnes najdeme na informačních tabulích na Šumavě i v „cancácích“ mnoha trampů a skautů. Kéž by Velký Zákon oslovil také ty, kteří za přírodu a její budoucnost dnes nesou odpovědnost!

Otakar Leiský - Ralf u Ústředního stromu republiky na Petříně v Praze Není zde možné vytvořit ucelený přehled všech těch větších i menších počinů, nezbývá než připomenout jen heslovitě to, co momentálně tane na mysli. Třeba výsadba Stromů svobody v r. 1968, téměř zmařená okupací Československa.

Mnozí si jistě připomenou výpravy za poznáním a expedice do různých koutů Čech i světa nebo přednáškové cykly, promítání přírodních filmů v divadélku Dětského domu, výstavu fotografií v Národním museu či výstavu o ochraně ptactva a vyhlášení Dne ptactva každoročně 1. dubna. To tedy jen tak namátkou…

Hucul ClubOtakar Leiský - Ralf a první hřebec záchranného chovu huculských koní Edo (1972) Vynechat rozhodně nelze záchranu huculského koně, jíž se Ralf odhodlaně ujal a věnoval se jí v rámci svých sil do konce svých dní. Bez jeho iniciativy by možná dnes toto plemeno nemuselo vůbec existovat! Je to samostatná historie, jejíž podrobnosti snad budou jednou sepsány a snad i doceněny. Huculský kůň - hříbata na pastvě(Hucul Club - sdružení pro záchranu huculského koně - byl založen v roce 1972, kdy na celé planetě zbývalo jen asi 300 čistokrevných jedinců tohoto plemene, pozn.red.)

Na závěr je na místě Otakaru Leiskému - Ralfovi poděkovat za vše, co pro nás všechny vykonal.
A na jeho počest může každý z nás udělat něco pro přírodu, pro její ochranu a její zachování příštím generacím.

Milý Ralfe, v našich srdcích budeš žít věčně, a každý, kdo se s Tebou setkal, si ponese v sobě i Tvé myšlenky a to, co jsi nás naučil.
Děkujeme.


Velký zákon

Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě raní!

Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se stezkou jistou,
neb měsíc klam je - právem noci spánek
a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek!

Měj bystré oko, neviděn vše shlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni!
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí,
buď strážcem ticha, který za klid ručí!

Svůj tábor ukryj, oheň střez jak poklad,
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,
že byl tu člověk! Koho stopa zradí,
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctu vodu! Čím je bez ní země?
Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně.
Kdo chceš ji slyšet, poznat sil svých míru,
změř činem, službou, obětí svou víru!

Vše uč se chápat - celičký svět vůkol!
Je chránit život posvátný tvůj úkol!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí ... !


http://www.huculclub.eu/

http://www.huculclub.eu/html/tis.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2021040013-vzpominka-na-otakara-leiskeho-ralfa.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku