Prázdniny jsou již na samém sklonku a nový školní rok klepe na dveře. Ačkoliv by se mohlo zdát, že bylo toto léto klidnější než ty předchozí, v Prázdninovce jsme měli pěkně napilno i tentokrát. A co je tedy u nás nového v oblasti metodiky a vzdělávání? 

  V srpnu proběhl metodický kurz ZaHRAda.

  Během šestidenní letní zážitkové školy určené průvodcům dětí ve věku 4-10 let jsme se společně s 20 pedagogy ponořili do tématu ctností, hráli hry, diskutovali, společně sdíleli a poznávali ostatní i sami sebe. Na podzim nás čeká ještě závěrečný víkend a příští rok si to dáme znovu!

  Spoluorganizovali jsme Letní školu larpu a zážitkové pedagogiky

  V rámci našeho projektu DemoHRÁČ jsme společně s lektory z organizací Youthwatch a Crex uspořádali v Halenkově letní školu pro pracovníky s mládeží z Těšínska a Nitry. Společně jsme hráli larpy, povídali si o zážitkovce a diskutovali o zapojení mladých lidí do společnosti.

  Máme velkou radost z pozitivních referencí:
  „Od začátku jsem měla pocit RODINY. Vytvořili jste bezpečné prostředí pro sdílení nápadů, pocitů, zážitků… Díky, jste úžasní!“

  Na projektu spolupracujeme s organizacemi Youthwatch, Crex, Petrklíč Help a městem Nitra. Projekt je realizován prostřednictvím programu Erasmus+.

  Spolupracujeme na vzniku nového systému hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele

  Je to tak! Pražský inovační institut připravuje zcela nový systém hodnocení, který by měl mít podobu recenzního portálu, který umožní rychlou orientaci a poskytne pedagogům informace o nabídce dalšího profesního vzdělávání (DVPP). Jsme moc rádi, že můžeme stát u vzniku vůbec prvního takového portálu a přispět v průběhu jeho tvorby svými nápady a zkušenostmi.

  Připravujeme podzimní metodické a vzdělávací kurzy.

  Nabídku akreditovaných a vzdělávacích kurzů můžete nalézt na webu PŠL, v sekci pro pedagogy. Rovněž dokážeme připravit kurz na míru pro třídu, který napomůže spolupráci mezi dětmi, stmelení nového kolektivu a podpoří celkovou atmosféru ve třídě. Také realizujeme kurzy na míru pro neziskovky, ve kterých podporujeme spolupráci týmu zaměstnanců, společně objevujeme nástroje pro otevřenou komunikaci a vše zakoušíme zakoušíme na vlastní kůži sebezkušenostní formou.

  Prázdninová škola Lipnice