Až 8 z 10 Čechů považuje za důležité pomáhat lidem, přičemž čtvrtina Čechů má v plánu se letos zapojit do Giving Tuesday, který nastane 28. listopadu. Stovky milionů lidí se spojí a v rámci světového Dne štědrosti a dobrých skutků budou konat dobro.

  Podle nejnovějšího výzkumu agentury Ipsos mapujícího dárcovství u nás lidé nejčastěji v tento den darují věci na dobročinné účely; přispívají finančně.

  Během listopadu se tradičně registruje na 300 výzev. Ty přicházejí ze všech koutů České republiky i oblastí pomoci. V sektoru dětí a mládeže je to například Nadační fond La Vida Loca, který stojí za přípravou kufříků vzpomínek pro odložená miminka, nebo Salesiánský klub mládeže Don Bosco, který již 18 let pomáhá mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech při odchodu i po něm tak dlouho, dokud to potřebují.

  Letos je do akce je zapojená i ČRDM s projektem Darujeme kroužky dětem (DKD). V prvním ročníku projektu jsme díky dárcům podpořili 2584 dětí z 1 834 rodin. V prvním pololetí letošního školního roku jsme podpořili 3669 dětí a na jejich volnočasové aktivity jsme rozdělili na 6,9 mil. Kč.

  Stále je ale hodně těch rodin, na které se z daného rozpočtu nedostalo. Více než 1000 dalších rodičů v tíživé životní situaci doufá, že jim tento projekt taky pomůže zaplatit splnění hudebního či sportovního snu jejich dětí. Každé dítě si zaslouží rozvíjet se, nehledě na finanční možnosti rodiny.

  „Od drobných dárců s velkým srdcem se již nasbíralo 69 661 korun. Ze srdce všem děkujeme a peníze jsme využili na úhradu voucherů pro 34 dětí, například Maruška z Třince mohla začít chodit na vysněnou kroužek keramiky,“ říká vedoucí projektu Ondřej Šejtka. Kdo má chuť a možnost přispět také, více informací nalezne zde: https://www.givingtuesday.cz/darujeme-krouzky-detem

  Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za poslední roky se tato myšlenka rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci. „Jsou to takové dřívější Vánoce. Den, kdy můžete někomu pomoci a udělat dobrý skutek. Den, kdy můžete podpořit sbírku, charitativní projekt či organizaci. Den, kdy můžete svou laskavostí a darem někomu třeba i zlepšit život,” dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která za Giving Tuesday v Česku od roku 2016 stojí.

  Zapojit se může každý! Zapojit se mohou jednotlivci, rodiny, neziskové organizace, školy, města, obce, malé podniky i velké firmy, staří, mladí. Jednoduše každý, kdo má dobré srdce a rozhodne se měnit svět k lepšímu.

  Ti, kteří se chtějí do Giving Tuesday zapojit, mohou navštívit webové stránky  (www.givingtuesday.cz).

  Zařadil: -maj-

  Autor