Sdružení CZ.NIC, společnost Člověk v tísni, Linka bezpečí Dětské krizové centrum oznámily zahájení spolupráce za účelem rozšíření aktivit stávajícího českého Safer Internet Centra. Vzniká tak doposud největší konsorcium, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v prostředí internetu. 

  Safer Internet Centrum ČR provozuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Cílem centra je vytvářet, koordinovat a komunikovat aktivity zaměřené na zlepšování online bezpečnosti dětí a mládeže v České republice. Provoz obdobných center ve 30 evropských zemích spolufinancuje Evropská komise prostřednictvím projektových výzev, přičemž aktivity českého konsorcia v příštích dvou letech podpoří částkou více než 18 milionů Kč.

  Finanční ředitel sdružžení CZ.NIC Tomáš Fuňka

  „Fakt, že Evropská komise vyjádřila další podporu českému Safer Internet Centru, svědčí nejen o tom, že podobné projekty jsou v dnešní době důležitější než kdy jindy, ale také o kvalitní práci mých kolegů v minulých letech. Pod jejich vedením vznikl například mezinárodně oceňovaný seriál #martyisdead, přes hotlinku STOPonline.cz se vyřešilo více než šest tisíc hlášení nezákonného obsahu na internetu,  podařilo se rozeslat nástěnku bezpečného internetu do více než čtyř tisíc základních škol a konala se řada osvětových akcí pro laickou i odbornou veřejnost, včetně škol a dětských domovů,” uvádí Tomáš Fuňka z CZ.NIC, jenž je garantem projektu českého Safer Internet Centra. „Nadále chceme pokračovat v aktivitách věnujících se prevenci a vzdělání v tématech bezpečnějšího internetu a díky spolupráci s respektovanými partnery, kterými jsou Člověk v tísni, Dětské krizové centrum a Linka bezpečí budeme moci efektivněji působit v oblastech mediálního vzdělávání, digitálních práv dětí, krizové intervence a specializované pomoci sexuálně zneužitým dětem,“ dodává Tomáš Fuňka.

  Plánované aktivity konsorcia pro období 2022-2024

  –  Budou uspořádány desítky vzdělávacích kurzů na podporu mediální a digitální gramotnosti, díky nimž budou v prezenční i online podobě proškoleny tisíce učitelů,

  – vznikne řada nových audiovizuálních a e-learningových materiálů pro žáky základních a středních škol, nový edukační seriál Alenka v říši gifů natočený v koprodukci s Českou televizí a nový díl videohry na téma návyků v digitálním světě,

  – s cílem zlepšit přístup k preventivnímu a vzdělávacímu obsahu, podpořit jeho šíření a komunikaci a vytvořit centrální místo pro téma bezpečnějšího internetu bude vybudována moderní digitální platforma SIC CZ,

  – proběhnou dva ročníky Dne bezpečnějšího internetu a Týdnů mediálního vzdělávání,

  – bude rozšířena kapacita helplinek, které budou schopny obsloužit až pět tisíc volajících, 

  – bude podpořeno centrum ambulantní krizové pomoci, jehož prostřednictvím bude poskytována krizová intervence dětem a/nebo mladistvým,  

  – v kooperaci s Útvarem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia bude zanalyzováno na sedm tisíc hlášení nelegálního obsahu na internetu, a to prostřednictvím online hotlinky STOPonline.cz  

  – a bude vyvinut automatizovaný nástroj pro bezpečnostní analýzu webů škol.

  Vzdělávací aktivity 

  Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni. Foto: Lukáš Bíba

  “Umět posoudit důvěryhodnost nalezených informací, nastavit si zdravou hranici mezi časem stráveným online a offline nebo využívat média bezpečně, jsou v dnešním světě klíčové dovednosti. Na části škol se je žáci učí v rámci ´mediálního vzdělávání´ či ´mediální výchovy´, které se prolínají různými předměty. Nejčastěji občanskou naukou a jazyky. Některé školy zařazují mediální výchovu jako samostatný předmět. Z našich průzkumů vyplývá, že učitelé jsou si v této problematice značně nejistí. Abychom pedagogům cestu k rozvoji mediální gramotnosti žáků usnadnili, připravujeme pro ně atraktivní audiovizuální materiály k aktuálním tématům. Jsou k dispozici zdarma nejen všem pedagogům, ale třeba i metodikům prevence a dalším zájemcům z oblasti vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím portálu jsns.cz. Organizujeme pro ně také řadu jednodenních seminářů i dlouhodobých intenzivních kurzů,” přibližuje nabídku vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni jeho ředitel Karel Strachota.

  Helplinky  

  V České republice bude rozšířena kapacita již existující helplinky[1], na kterou se mohou dovolat jak děti, tak rodiče, a to v tíživé situaci související s internetem. Kromě telefonického kontaktu mají k dispozici i možnost komunikace prostřednictvím chatu nebo e-mailu. Témata, se kterými děti na helplinku volají, se v čase proměňují, prodlužuje se doba hovoru, roste počet krizových intervencí a rostou i nároky na pracovníky linky. Přibližně polovina dětí se v tuto chvíli na helplinku v důsledku jejího přetížení i přes její nepřetržitý provoz nedovolá. Díky projektu bude možné kapacitu helplinek navýšit.

  V minulosti se na projektu spolu se sdružením CZ.NIC podílela pouze Linka bezpečí[2]. Nyní, díky zapojení další krizové linky Dětského krizového centra (Linka důvěry Dětského krizového centra[3]), která poskytuje odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem a jejich rodičům, dojde k rozšíření kapacit při poskytování pomoci při problémech souvisejících s internetem. Jedná se především o případy spojené s kyberšikanou, sextingem nebo rizikovými kontakty, jejichž následkem mohou být děti vylákány na nebezpečné osobní schůzky. Linka důvěry Dětského krizového centra nabízí také provoz speciální non-stop telefonické linky Rizika kyberprostoru, která má za cíl poskytnout krizovou intervenci dětem ohroženým právě v kyberprostoru a podpořit děti v jejich právech a informovat je o možnostech řešení rizik s kyberprostorem spojených. Na linku se mohou obracet děti i dospělí.

  Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí

  “Počet dětí v tíživé situaci volajících na Linku bezpečí v souvislosti s pobytem na internetu rok od roku přibývá. Loni jsme zaznamenali přes čtrnáct set kontaktů. Jednalo se například o obtěžování cizí osobou (kyberstalking), online vztahy, sexting, lákání na schůzku, nelegální obsah atd.,“ uvádí Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí. „Linka bezpečí ale neposkytuje pomocnou ruku pouze telefonicky nebo online. Nabízí i preventivní kurzy bezpečnosti na internetu žákům základních a středních škol, ve kterých děti učí, jak řešit časté krizové situace. S dětmi například řešíme, jak nastavit bezpečnost profilu, jak se zachovat v případě kyberšikany, zda ji někomu nahlásit nebo zda je na místě řešit situaci s Policií ČR. Dítě vedeme k tomu, aby na tíživou situaci nezůstávalo samo a svěřilo se někomu dospělému ze svého okolí,” doplňuje Soňa Petrášková.  

  I statistiky zaznamenané Dětským krizovým centrem, které poskytuje péči především sexuálně zneužívaným dětem, zaznamenávají rostoucí trend. “Počet zneužívaných dětí v čase roste,” vysvětluje ředitelka Dětského krizového centra3 a klinická psycholožka Zora Dušková a pokračuje: “Nástup internetu zapříčinil nové formy zneužívání dětí. Velmi snadná možnost navázat kontakt prostřednictvím sociálních sítí pod falešnou identitou, usnadňuje možnost vylákat dítě na schůzku a tam jej sexuálně atakovat.”

  Centrum ambulantní krizové pomoci 

  Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra

  Cílem ambulance Dětského krizového centra je poskytovat odbornou péči dětem a mladistvým, kteří byli zneužiti a stali se obětí trestného činu. „V ČR přibývá případů sexuálního zneužívání dětí, kdy děti potkají útočníka na sociálních sítích. Děti se v ambulanci svěřují, že byly na internetu vystaveny sledování nevhodného obsahu, nuceny ke sdílení intimních fotografií, opakovanému vydírání, lákání na schůzku a zneužití,“ vysvětluje Zora Dušková. Ambulance je nedílnou a důležitou součástí komplexní pomoci, která se dětem ohroženým online prostředím může nabídnout. Pomáhá dětem zpracovat traumatickou událost tak, aby se mohly integrovat zpět do běžného života bez trvalých psychických následků a neztratily důvěru v běžný svět, ale také svět virtuální, který k jejich životu patří. Seznamuje děti s jejich právy, která mají v běžném i digitálním světě.

  Hotlinka pro hlášení ilegálního obsahu na internetu 

  Kromě helplinek pro děti, studenty a rodiče, bude pod hlavičkou společného projektu pokračovat také hotlinka pro hlášení ilegálního obsahu na internetu (zejména dětské pornografie) s názvem STOPonline.cz[4].  V současnosti je na tuto hotlinku hlášeno přibližně čtyři tisíce případů ročně a v rámci jejího provozu probíhají osvětové a preventivní kampaně.

  Vzdělávací program JSNS, Člověk v tísni, o.p.s., sdružení CZ.NIC, Linka bezpečí, Dětské krizové centrum 


  [1] Helplinky Linky bezpečí a Dětského krizového centra jsou součástí mezinárodní sítě Insafe.

   

  [2] Linka bezpečí: 116 111

  [3] Linka důvěry Dětského krizového centra: 

  241 484 149

  777 715 215

  778 510 510 (telefon pro problematiku rizik kyberprostoru)

  [4] Hotlinka STOPonline.cz, provozovaná sdružením CZ.NIC, je součástí globální sítě INHOPE sdružující 50 hotlinek z různých zemí.

  Autor