Letošní CVVZ neboli Celostátní vzájemná výměna zkušeností se koná od pátku 19. listopadu do neděle 21. listopadu 2021 v Holešově.  A jak slibují organizátoři, bude pestrá, barevná, tradiční i netradiční! 

  Aby taková byla, můžete pomoci i vy. Žádná CVVZ se totiž neobejde bez lektorů. Umíte něco, o co se chcete podělit? Něco, co můžete naučit ostatní? Máte palčivé téma, které chcete sdílet s ostatními v debatách? Hrajete s oddílem skvělou hru, kterou chcete naučit další oddíly?

  Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou na CVVZ přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů.

  Pokud chcete obohatit letošní program nebo si myslíte, že máte účastníkům letošní CVVZ co nabídnout, neváhejte!

  Napište na mail jeduprogram@sez­nam.cz nebo se přihlaste a vyplňte formulář.

  Ze základního poplatku za CVVZ je možné získat slevu pro lektora.  Za každý schválený program sleva 100 Kč.

  Co je to CVVZ?

  CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží.

  Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů. Všichni mají jedno společné: zabývají se dětmi a dospívajícími. Ti všichni na CVVZ mohou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

  CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.

  Jejím posláním je vytvořit prostor, kde mohou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich řešení. CVVZ přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření a představení veřejnosti.

  https://www.cvvz.cz/index.php/co-je-to-cvvz

   

  Autor