Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další cenný mokřad, tentokrát nedaleko Kynšperku nad Ohří. Díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800) bylo zachráněno již více než 170 hektarů přírodně zajímavých pozemků po celé republice.

  Prstnatec májový (foto Jan Moravec)
  Prstnatec májový (foto Jan Moravec)

  Řidiči jedoucí po dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu si ve chvíli, kdy minou exit Kynšperk nad Ohří a přejíždějí nevysoký 400 metrů dlouhý most, jistě ani netuší, že právě míjejí jeden z místních přírodních unikátů. Vpravo pod mostem se rozkládá pozoruhodný mokřad. Právě ten se stal dalším Místem pro přírodu – „soukromou rezervací“ Českého svazu ochránců přírody.

  Vykoupený pozemek je velký 1,3 ha a je nesmírně různorodý. Část jeho plochy je po několik měsíců v roce pod vodou, z níž trčí trsy (bulty) ostřic. Jinde se nachází slatiniště s alkalickým minerálním pramenem, malá rašeliniště, podmáčené pcháčové louky, porosty křovitých vrb či mokřadní olšiny.

  Pěchava slatinná (foto Jan Moravec)
  Pěchava slatinná (foto Jan Moravec)

  Skutečným zdejším unikátem je nenápadná, avšak kriticky ohrožená tráva pěchava slatinná. Jde o jedinou známou lokalitu této rostliny v západních Čechách; nejbližší výskyt je až ve středním Polabí.

  Kamenný dvůr (foto Jan Moravec)
  Kamenný dvůr (foto Jan Moravec)
  Rašeliník (foto Jan Moravec)
  Rašeliník (foto Jan Moravec)

  Dále zde roste například orchidej prstnatec májový, hořcům příbuzná rostlina s bílými hvězdicovými kvítky – vachta trojlistá, z rašelinišť známé suchopýry či klikvy, masožravé rosnatky a tučnice, modré čertkusy, které jsou významnou živnou rostlinou pro některé ohrožené motýly, a také několik druhů vzácných ostřic. Přesto území nepožívá žádnou zákonnou ochranu a dlouhodobě postrádá i péči, takže zarůstá stařinou a náletovými dřevinami. Nyní je ochrana této zajímavé lokality zajištěna vlastnictvím Českého svazu ochránců přírody. Pečovat o ni bude Pozemkový spolek Kynšpersko, který má v okolí Kynšperku ve správě již Libocké mokřady s ornitologickou pozorovatelnou nedaleko kynšperského nádraží a orchidejovou mokřadní louku na Kolové.

  Mokřad u Kamenného dvora je již druhým Místem pro přírodu na Karlovarsku. Před pěti lety
  byly vykoupeny rybníčky U kapličky nedaleko Toužimi s bohatým výskytem obojživelníků, vážek i několika zajímavými druhy vodních rostlin.


  Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 18 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již 175 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na Facebooku Místo pro přírodu.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz


  Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. Cílem je upozornit veřejnost na tyto pozoruhodné živočichy a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany (www.rokvazek.cz). Jednou z významných možností ochrany takovýchto míst jsou právě jejich výkupy ochranářskými spolky.


  Zařadil: -maj-

  Autoři