Měsíc duben je každoročně zasvěcen Dni Země. U jeho příležitosti dne 22. dubna zveřejňujeme nové dokumentární filmy a materiály do výuky, které pomohou vyučujícím přiblížit žákům nelehké téma klimatické změny. Zapojte se se svou třídou ve dnech 22. až 29. dubna do kampaně „Spotřebujte do:“ a posuňte složité pojmy spojené s životním prostředím do osobní roviny a k zajímavým projektům.

  Klimatická změna, za kterou je z velké míry zodpovědný i člověk, je téma, které se v budoucnosti dotkne především mladších generací. Tedy i dnešních žáků a studentů. Tématem environmentální kampaně, kterou tradičně spouštíme u příležitosti Dne Země, je datum spotřeby naší planety.

  Má Země expirační lhůtu? A především – jak můžeme v běžném životě ovlivnit dopady klimatické změny na krajinu kolem nás? Jak žít udržitelným životním stylem? Tyto otázky mohou vyučující zodpovědět spolu se svými žáky pomocí nových dokumentárních filmů a projektových aktivit určených především pro starší ročníky základních škol a středoškoláky.

  Do letošní environmentální kampaně „Spotřebujte do:“ jsme začlenili dokumentární snímky, které mají žáky a studenty motivovat k vlastním krokům či projektům. Jejich výsledkem může být zodpovědné spotřebitelské chování, zlepšení zázemí vlastní školy nebo i přechod k minimalismu až principu Zero Waste (neboli životu bez odpadu). Tak je tomu například u snímku Nadšeni udržitelností. Pochopit a uvědomit si přímé dopady klimatické změny i v našem blízkém okolí pak pomůže dokumentární film Holoseč!. Oba nové filmy, stejně jako starší ale stále aktuální Udržitelný Palacký nebo Kofi a Lartey, které jsou také součástí letošní kampaně, doprovází na portálu JSNS.CZ řada materiálů do hodiny a projektových aktivit, které vyučujícím usnadní práci v hodině.

  Filmy společně s materiály do výuky vysvětlí žákům a studentům srozumitelně témata jako zodpovědné spotřebitelské chování, aktivní občanství nebo klimatická změna. Do kampaně se se svou třídou můžete zapojit v týdnu od 22. dubna, a to promítnutím některého z dokumentárních snímků a vyzkoušením některé z navrhovaných (ale i vlastních) aktivit, které ve výsledku povedou právě ke snížení dopadů zmíněné klimatické změny.

  Člověk v tísni – JSNS

  https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/1196710-den-zeme-klimaticka-zmena-srozumitelne-s-novymi-dokumentarnimi-snimky-a-materialy