V červnu 2022 proběhlo v jihočeských školách 10 přeshraničních workshopů zaměřených na téma adaptace na změnu klimatu, které zorganizoval spolek Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s hornorakouskou Klimatickou aliancí (Klimabündnis OÖ). Jihočeští i hornorakouští žáci se společně zaměřili na příklady dopadu probíhajících změn klimatu ve svém okolí, diskutovali o nich a hledali reálné možnosti, jak se na ně adaptovat. Výsledkem bylo pochopení příčin změny klimatu, zaměření se na možnosti adaptace na tyto změny a také motivace k udržitelnému chování.

    Odpočinkovou částí workshopu byla tvorba obrazů ze stabilizovaného mechu. Tento mech je konzervovaný směsí glycerinu s vodou, díky které nevysychá. Obrazy z něho se líbí mnoha lidem a s ohledem na jejich schopnost vyrovnávat vzdušnou vlhkost je lze jejich výrobu pojmout jako symbolický krok k tvorbě společného adaptačního opatření.

    Na závěr workshopů vyplnily děti dotazníky. Jako největší problém spojený se změnou klimatu vnímají české i rakouské děti úbytek sněhu v zimě, častější období sucha a nárůst teploty prostředí. Co se týká zavedených adaptačních opatření ve škole, uváděly děti přítomnost zeleně kolem školy, úspory energie a v Rakousku přítomnost solárních systémů na střeše školy. Jako další možnost preventivních i adaptačních opatření navrhovaly např. vysazení většího množství zeleně v okolí školy, pěstování vlastní zeleniny a ovoce, úspory energie a lepší využití hromadné dopravy do školy. Většina dětí věří, že změnu klimatu vhodnými opatřeními zpomalit lze. Z kroků, které jsou pro to ochotny udělat, uvedly např. chození pěšky, jízdu na kole a větší využití MHD. Mezi další návrhy patřilo sázení rostlin a stromů, úspory energie, menší konzumace masa, omezení plýtvání jídlem, vodou a oblečením.

    Projekt Energie ve změně klimatu pro hornorakouské a jihočeské školy (KPF/01/240) byl financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a to prostřednictvím FMP v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

    Zařadil: -maj-

    Autoři