Z důvodu identifikace dopadů probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině na český vzdělávací systém vyhodnotilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přednostně některé klíčové údaje z pravidelného podzimního sběru dat. Celkově bylo k 30. září 2022 v českých mateřských, základních a středních školách 50 285 dětí a žáků ukrajinských uprchlíků a tvořili tak podíl 2,7 procenta.

    Celkový počet dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích činí ve školním roce 1 850 696. V případě základních škol počet dětí a žáků po dvaceti letech opět překonal hranici jednoho milionu, čemuž zde významně napomohlo právě i více než 39 478 ukrajinských uprchlíků. Cizinci s ukrajinským státním občanstvím se rovněž stali nejpočetnější skupinou cizinců v českých školách regionálního školství. Počty dětí a žáků, jakož i ukrajinských uprchlíků v jednotlivých druzích škol prezentuje níže uvedená tabulka.

    Podrobnější informace naleznete v přiložené zprávě, která je ke stažení ZDE. Její součástí je i rozsáhlá tabulková příloha obsahující data v agregaci za Českou republiku jako celek, kraje, okresy a ORP.

    Autor