Podkrkonošské město Jilemnice bude ve dnech 04. až 13. 08. hostit skupinu dobrovolníků, kteří svou prací přispějí ke zkrášlení města a jeho okolí. Projekt je pořádaný organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit a místní iniciativou MNOHO SVĚTŮ.

  Skupina pěti dobrovolníků z Francie, Itálie, Španělska a Německa se bude ve spolupráci s Krkonošským národním parkem podílet na obnově již vyschlého mokřadu nedaleko Jilemnice. Dobrovolníci také pomohou s úpravou jilemnického poutního místa v okolí kaple svatého Isidora a renovací tamního hmyzího hotelu.

  Na dobrovolníky čekají kromě fyzické práce také volnočasové aktivity, jako je například výlet do krkonošského národního parku. Díky tomu poznají blíže nejen okolí Jilemnice, ale také sebe navzájem. Možnost potkat se s dobrovolníky budou mít i obyvatelé Jilemnice, a to při veřejném promítání dokumentu s lidskoprávní tematikou. V Jilemnici se krátkodobý dobrovolnický projekt neboli workcamp koná již podruhé.

  V loňském roce dobrovolníci mimo jiné pomáhali v Krkonošském národním parku odstranit následky po kůrovcové kalamitě.

  Organizace MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici je skupina nadšených lidí, kteří každoročně v Jilemnici organizují lidskoprávní tematický festival. Výtěžek z festivalu je vždy věnován na dobročinné účely. MNOHO SVĚTŮ pořádá také dobročinné sbírky, výstavy a přednášky.

  Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (www.inexsda.cz)

  se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991.

  INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno 29 workcampů po celém území České republiky.