Podle vedoucího workacampu z Velké Británie Fredericka Lowther-Harrise je dobrovolná pomoc na ekologickém statku statku v Českých Kopistech „skvělý způsob, jak se nechat pohltit českým venkovským životem" (foto INEX-SDA)
  Podle vedoucího workacampu z Velké Británie Fredericka Lowther-Harrise je dobrovolná pomoc na ekologickém statku statku v Českých Kopistech „skvělý způsob, jak se nechat pohltit českým venkovským životem“ (foto INEX-SDA)

  Od 11. do 25. července 2021 tráví skupina sedmi dobrovolníků dva týdny ekologickým zemědělstvím v Českých Kopistech poblíž historického města Terezín v severních Čechách. Workcamp pořádá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Svobodný statek na soutoku o. p. s., který je členem komunitního hnutí Camphill.

  Práce na ekologickém statku v Českých Kopistech (foto INEX-SDA)
  Práce na ekologickém statku v Českých Kopistech (foto INEX-SDA)

  Na dobrovolnický projekt, neboli workcamp, přijelo pomáhat šest dobrovolníků ze Španělska a jeden z České republiky. Práce budou zahrnovat převážně odplevelování a základní zemědělské činnosti, jako je sklizeň a příprava zeleniny k přepravě a následnému prodeji či dodávce do Prahy a okolních regionů v rámci projektů komunitou podporovaného zemědělství.

  V rámci vzdělávacích a volnočasových aktivit se účastníci naučí péct chleba, vyrábět svíčky a navštíví koncentrační tábor v Terezíně. Dobrovolníci mohou také využít možnosti koupání v nedaleké řece či strávit čas se zvířaty, která se na farmě chovají.

  Dobrovolnice. Projekt Camphill je organizován pod hlavičkou programu Evropského sboru solidarity (ESC), který finančně podporuje mladé lidi ve věku 18 až 30 let v zapojení se do dobrovolnictví (foto INEX-SDA)
  Dobrovolnice. Projekt Camphill je organizován pod hlavičkou programu Evropského sboru solidarity (ESC), který finančně podporuje mladé lidi ve věku 18 až 30 let v zapojení se do dobrovolnictví (foto INEX-SDA)

  Projekt je organizován pod hlavičkou programu Evropského sboru solidarity (ESC), který finančně podporuje mladé lidi ve věku 18 až 30 let v zapojení se do dobrovolnictví. Dobrovolníkům je v rámci programu vrácen zpět účastnický poplatek a proplaceno cestovné.
  „Myslím, že tento workcamp je skvělý způsob, jak se nechat pohltit českým venkovským životem. Projekt podporuje mezinárodní spolupráci a porozumění našemu vztahu k jídlu, které jíme,“ říká vedoucí workcampu z Velké Británie Frederick Lowther-Harris


  Svobodný statek na soutoku o. p. s. je nezisková organizace spadající pod komunitní hnutí Camphill.

  Bio zemědělství v podání neziskové organizace Svobodný statek na soutoku (foto INEX-SDA)
  Bio zemědělství v podání neziskové organizace Svobodný statek na soutoku (foto INEX-SDA)

  Tato rodinná komunita poskytuje prostor pro lidi s i bez speciálních potřeb, kteří zde společně žijí a pracují. Hnutí, působící již od roku 2012, podporuje význam biodynamického zemědělství a úlohu zemědělců v dnešním světě. Farmu a krajinu považuje za jeden živý organismus, o který je třeba se odpovědně starat. Svobodný statek prodává zeleninu, kterou produkuje, ale zisk není jejich hlavním cílem. Snaží se rozvíjet spolupráci s ostatními zemědělci a vytvářet přímé vztahy s jednotlivými spotřebiteli pomocí konceptu komunitního zemědělství.


  Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno 32 workcampů po celém území České republiky.


  Zařadil: -maj-

  Autoři