Hnutí DUHA Šelmy s hrdostí oznamuje, že projekt Vlčí a Rysí hlídky (Carnivore Tracking Project) byl oceněn prestižní cenou The European Union’s Citizen Science Prize 2024. Doposud se jinému českému projektu v soutěži nepodařilo uspět. Dobrovolnická iniciativa, která se zaměřuje na ochranu vlků, rysů a medvědů více než 20 let, podporuje jejich soužití s lidmi, přináší významné vědecké poznatky a pomáhá rozptýlit místní předsudky a obavy.

  Rys ostrovid (foto Thomas Wilken, Pixabay)
  Rys ostrovid (foto Thomas Wilken, Pixabay)

  The European Union’s Citizen Science Prize 2024 oceňuje, prezentuje a podporuje projekty, jejichž sociální a politický dopad napomáhá dalšímu rozvoji pluralitní, inkluzivní a udržitelné společnosti v Evropě. Uspořádání této prestižní a vysoce honorované soutěže pověřila Evropská komise Ars Electronica v Linci.

  Komise projekt ocenila slovy: „Monitorovací program pro tři velké druhy šelem – vlky, rysy a medvědy – zapojuje mnoha způsoby místní komunity a poskytuje významné vědecké výsledky už od roku 2002. Také jeho modely komunikace a zapojení jej označují za pozoruhodný příklad toho, jak sdružit různé skupiny, jako jsou místní nadšenci do přírody, umělci, studenti nebo lovci.“

  Obnova výskytu velkých šelem v evropské krajině, ovlivněné lidskou činností, je náročná a vyžaduje schopnost lidské společnosti tolerovat tyto charismatické klíčové druhy. Vlci, rysi a medvědi jsou nejen důležitou součástí lesních ekosystémů, ale také zdrojem mnoha místních konfliktů, zejména v oblastech s vysokou hustotou hospodářských zvířat.

  Vlk (foto Colfelly, Pixabay)
  Vlk (foto Colfelly, Pixabay)

  „Mnoho konfliktů pramení z předsudků, legend, dezinformací a strachu z neznámého,“ vysvětluje manažerka Hnutí DUHA Šelmy Romana Uhrinová. „V oblastech, které byly v posledních letech osídleny velkými šelmami, nemají místní obyvatelé často osobní zkušenosti s těmito zvířaty. Proto je vzdělávání a zapojení veřejnosti klíčové.“

  Typickými vlastnostmi velkých šelem jsou jejich nízká hustota populace, rozsáhlé domovské okrsky a noční aktivita, což činí odhad jejich početnosti, hustoty populace nebo krmné ekologie extrémně obtížnými a nákladnými z hlediska lidských zdrojů. Zde mohou dobrovolníci, pokud jsou správně vyškoleni a motivováni, poskytnout velmi cennou pomoc.

  Projekt Vlčí a Rysí hlídky začal jako dobrovolná iniciativa s cílem:

  1. Chránit velké šelmy před pytláctvím.
  2. Sbírat spolehlivá data o jejich výskytu pomocí sledování a sběru dalších nepřímých znaků jejich přítomnosti, jako je trus nebo srst.
  3. Zapojit místní obyvatele do sběru dat a vzdělávání o velkých šelmách.

  Každoročně jsou pro nové dobrovolníky pořádány třídenní úvodní semináře v několika oblastech, kde se velké šelmy vyskytují. Sběr dat v terénu je pak organizován prostřednictvím menších monitorovacích akcí nebo individuálně po celý rok.

  Rys ostrovid (foto No-longer-here, Pixabay)
  Rys ostrovid (foto No-longer-here, Pixabay)

  „Vědecká kvalita projektu je vysoká,“ dodává odborný garant projektu Miroslav Kutal, který působí jako akademický pracovník na Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. „Data, která dobrovolníci nasbírali, generovala nové poznatky publikované v prestižních časopisech jako Science, PloS ONE, Scientific Reports nebo Conservation Letters.“

  Hnutí DUHA Šelmy zve všechny zájemce o chráněné šelmy, aby se připojili k tomuto významnému projektu nebo ho podpořili. Společně můžeme přispět k jejich ochraně a podpořit soužití s lidmi.


  Záznam z online vyhlášení vítězů je dostupný: ZDE


  Zařadil: -maj-

   

  Autor