pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM


Dokumenty

Dotace, granty
* MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů pro rok 2006 nestátních nezisk. organizací
* MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů pro rok 2006 nestátních nezisk. organizací rozpis zahraničí a rozpis dotace - oblast č. 2
* MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů pro rok 2005 nestátních nezisk. organizací
* MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů pro rok 2004 nestátních nezisk. organizací
* MŠMT ČR: Výsledky výběrového řízení v 2. kole mimořádných dotací
* MŠMT ČR: Program státní podpory práce s dětmi a mládeží - 2004 až 2006
* Žádost o finanční příspěvek ze sbírky „POVODNĚ“
* Podmínky k rozdělování výtěžku povodňové sbírky KSDM ČR
* Informace k podmínkám rozdělování výtěžku povodňové sbírky KSDM ČR
* Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže
* Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2003

Dokumenty, publikace, časopisy
* Young People: For a Life without Tobacco? European Convention - Friday 19 Saturday 20 Sunday 21 May (arrival afternoon 18th and departure 21st) - PARTICIPATION FORM - 2006
* Young People: For a Life without Tobacco? Call for participants - 2006
* Česká rada dětí a mládeže: Výběrové řízení na hlavní pracovní poměr koordinátora/koordinátorku kampaně Rady Evropy v České republice „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ - 2006
* Česká rada dětí a mládeže: Výběrové řízení na zkrácený úvazek na následující pozice (případně jejich kombinaci) manažerka/manažer komunikace a PR a redaktora/redaktorku serveru www.adam.cz. - 2006
* Česká rada dětí a mládeže: Žádost o podporu ve věci rozpočtu na program Mládež v Akci na léta 2007-13
* Ivan Gabal, Lenka Václavíková Helšusová: Jak čtou české děti? - Analýza výsledků
sociologického výzkumu
* PhDr. Libor Konvička - Analytik společnosti Ogilvy and Mather: Tisková konference k výsledkům projektu Není nám to jedno!
* Mezinárodní výkonná rada Defence for  Children International: Betlémská deklarace: Žádné děti za mříže!
* DCI/CZ: Je naše společnost xenofóbní vůči dětem?
* Výbor pro práva dítěte: Neoficiální překlad pracovní verze Výboru pro práva dítěte - třicáté druhé zasedání - Projednávání zpráv účastnických států podle článku 44 úmluuvy - Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte: Česká republika
* MZ ČR: Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
* MZ ČR: Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
* MZ ČR: Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
* MZ ČR: Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
* MZ ČR: Vyhláška MZ - hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
* MŠMT: Sdělení MŠMT k pořádání dětských táborů
* MŠMT: Informace o vyhlášení soutěže "Být při tom"
* Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory...
* Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce...
* Návrh vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu...
* Ideál školy - Usnesení národního parlamentu dětí a mládeže - 25. - 29. 10. 2003
* Žákovská práva a povinnosti - Usnesení národního parlamentu dětí a mládeže - 25. - 29. 10. 2003
* Poznávej minulost – vytvářej budoucnost - Mezinárodní den proti fašismu a antisemitismu
* Pozvánka na seminář "Mladí na okraji společnosti" - 6. až 8. 11. 2003
* Zápis o setkání zástupců sdružení dětí a mládeže - Praha 8. 10. 2002
* Návrh "Zákona o mládeží" - verze listopad 2002
* Mít kam jet 2003 - Informace pro zařazení do brožury
* Usnesení jednání Národního parlamentu dětí a mládeže
* Usnesení jednání Národního parlamentu dětí a mládeže
* Malé (ale naše) noviny
* ODKUD a KAM - Vztah k hodnotám jako důsledek výchovy
* Bambiriádní noviny 2002
* USNESENÍ DĚTSKÉHO SNĚMU ZE 4. SCHŮZE DNE 25. 5. 2002
* Právní minimum vedoucího dětského kolektivu
* Ahoj, Úmluvo!
* Úmluva o právech dítěte
* Fórum mládeže Středoevropské iniciativy
* Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002
* Národní konference o mládeži

Zahraničí
* Cestovní zpráva ze 75. valného shromáždění DBJR
* Spolupůsobení s účinkem (2002)
* Bílá kniha Evropské komise
* Eurobarometr ČR 1998 - 2000

Internetové stránky
* Hry pro volný čas
* Drogové stránky
* Ekonomie
* Fundraising
* Sekty
* Výzkumy
* Zaměstnání


Dotace, granty

MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů pro rok 2006 nestátních nezisk. organizací - 2006
(formát ZIP / Excel)

MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů pro rok 2006 nestátních nezisk. organizací rozpis zahraničí a rozpis dotace - oblast č. 2 - 2006
(formát ZIP / Excel)

MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů nestátních neziskových organizací - 2005
(formát HTML)

MŠMT ČR: Vyhodnocení projektů nestátních neziskových organizací - 2004
(formát HTML)
Výsledky programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2004.

 • Doporučené dotace celostátních a nadregionálních organizací (formát Excel 2000)
 • Doporučené dotace místních organizací (formát Excel 2000)
 • Nedoporučené dotace – celkový přehled (formát Excel 2000)

  MŠMT ČR: Výsledky výběrového řízení v 2. kole mimořádných dotací
  (formát HTML)
  Výsledky výběrového řízení projektů NNO ve druhém kole mimořádných neinvestičních dotací podaných v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2003

  MŠMT ČR: Program státní podpory práce s dětmi a mládeží - 2004 až 2006
  (formát HTML)
  Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2004 až 2006, který se liší v porovnání se stávající dotační politikou MŠMT.

  Žádost o finanční příspěvek ze sbírky „POVODNĚ“ (2002)
  (formát Word 2000)

  Podmínky k rozdělování výtěžku povodňové sbírky KSDM ČR (2002)
  (formát Word 2000)

  Informace k podmínkám rozdělování výtěžku povodňové sbírky KSDM ČR (2002)
  (formát Word 2000)

  Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže
  (formát: xls, velikost souboru: 197.50Kb)
  Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením RHMP č. 1027 ze dne 25.6.2002 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m.Prahy pro rok 2003

  Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2003
  (formát RTF, velikost souboru: 305.32Kb)
  Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením Rady hl.m.Prahy č.1028 ze dne 25.6.2002 „Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2003“ určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy


  Dokumenty, publikace, časopisy

  Young People: For a Life without Tobacco? Young People: For a Life without Tobacco? Call for participants
  2006, formát DOC

  Young People: For a Life without Tobacco? Young People: For a Life without Tobacco? European Convention - Friday 19 Saturday 20 Sunday 21 May (arrival afternoon 18th and departure 21st) - PARTICIPATION FORM
  2006, formát DOC

  Česká rada dětí a mládeže: Výběrové řízení na hlavní pracovní poměr koordinátora/koordinátorku kampaně Rady Evropy v České republice „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“.
  22. 3. 2006, formát DOC

  Česká rada dětí a mládeže: Výběrové řízení na zkrácený úvazek na následující pozice (případně jejich kombinaci) manažerka/manažer komunikace a PR a redaktora/redaktorku serveru www.adam.cz.
  22. 3. 2006, formát DOC

  Česká rada dětí a mládeže: Žádost o podporu ve věci rozpočtu na program Mládež v Akci na léta 2007-13
  23. 2. 2006, formát PDF

  Ivan Gabal, Lenka Václavíková Helšusová: Jak čtou české děti? - Analýza výsledků sociologického výzkumu

  PhDr. Libor Konvička - Analytik společnosti Ogilvy and Mather: Tisková konference k výsledkům projektu Není nám to jedno!
  prezentace Microsoft Powerpoint
  Výsledky dotazníkového šetření, Henkel Česká republika.

  Mezinárodní výkonná rada Defence for  Children International: Betlémská deklarace: Žádné děti za mříže!
  2. 7. 2005, formát DOC
  Prohlášení Mezinárodní výkonné rady Defence for  Children International  založené na prezentacích a diskuzích, jež proběhly na mezinárodní konferenci DCI „Žádné děti za mříže –  budoucnost dětských práv“,  uskutečněné v Betlémě, na okupovaném palestinském území, uspořádané 30. 6. až 2. 7. 2005.

  DCI/CZ: Je naše společnost xenofóbní vůči dětem?
  12. 12. 2005, formát DOC
  Prohlášení Mezinárodní výkonné rady Defence for  Children International  založené na prezentacích a diskuzích, jež proběhly na mezinárodní konferenci DCI „Žádné děti za mříže –  budoucnost dětských práv“,  uskutečněné v Betlémě, na okupovaném palestinském území, uspořádané 30. 6. až 2. 7. 2005.

  Výbor pro práva dítěte: Neoficiální překlad pracovní verze Výboru pro práva dítěte - třicáté druhé zasedání - Projednávání zpráv účastnických států podle článku 44 úmluuvy - Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte: Česká republika
  31. 1. 2003, formát DOC
  Výbor projednal druhou pravidelnou zprávu České republiky (CRC/C/83/Add.4) na své 852. a 853. schůzi konané 24. ledna 2003 a přijal1 následující závěrečná doporučení

  MZ ČR: Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
  formát HTML

  formát PDF

  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 106/2001 Sb.

  MZ ČR: Vyhláška MZ - hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
  formát HTML bez příloh

  formát HTML s přílohami

  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení - 108/2001

  MŠMT ČR: Sdělení MŠMT k pořádání dětských táborů
  (formát HTML)
  S ohledem na četné dotazy rodičů i organizátorů k podmínkám pro pořádání dětských táborů MŠMT sděluje.

  MŠMT ČR: Informace o vyhlášení soutěže "Být při tom"
  (formát HTML a formát Word 2000)
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v návaznosti na Rezoluci Rady EU o obecných cílech participace a informací pro mladé lidi soutěž "Být při tom".

  MZ ČR: Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory...
  (formát RTF)
  Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

  návrh (formát RTF) * odůvodnění (formát RTF)

  MZ ČR: Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce...
  (formát RTF)
  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

  návrh (formát RTF) * odůvodnění (formát RTF)

  MZ ČR: Návrh vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu...
  (formát RTF)
  * Návrh vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody.

  návrh (formát RTF) * odůvodnění (formát RTF)

  Ideál školy
  Usnesení národního parlamentu dětí a mládeže - 25. - 29. 10. 2003 v Obecním domě v praze. (formát Word 2000)

  Žákovská práva a povinnosti
  Usnesení národního parlamentu dětí a mládeže - 25. - 29. 10. 2003 v Obecním domě v praze. (formát Word 2000)

  Pozvánka na seminář "Mladí na okraji společnosti" - 6. až 8. 11. 2003
  Duha - UNITED si Vás dovoluje pozvat na celostátní seminář na téma "Mladí na okraji společnosti". Jeho hlavním cílem je výměna zkušeností a zmapování řešení této problematiky v Česku. Seminář se uskuteční 6. až 8. 11. 2003. (formát Word 2000)

  Poznávej minulost – vytvářej budoucnost - Mezinárodní den proti fašismu a antisemitismu
  Každoročně kolem 9. listopadu organizuje síť UNITED celoevropskou kampaň na památku pogromu o „Křišťálové noci“, na protest proti netoleranci a za vybudování jiné budoucnosti. (formát HTML 2000)

  Zápis o setkání zástupců sdružení dětí a mládeže - Praha 8. 10. 2002
  Na pozvání České rady dětí a mládeže a Kruhu sdružení dětí a mládeže se jednání „u kulatého stolu“ zúčastnilo 53 lidí včetně hostů. (formát Word 2000)

  Návrh "Zákona o mládeží" (2002)
  Návrh zákona o práci s dětmi a mládeží a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. (formát Word 2000)

  Mít kam jet 2003 - DDM hl.m.Prahy připravuje opět pro pražské děti brožuru "Mít kam jet 2003".
  Informace pro zařazení do brožury (formát RTF)
  Vzor vyplnění formulaře
  (formát Excel 2000)

  Usnesení jednání Národního parlamentu dětí a mládeže (5. zasedání 29. října 2002)
  (formát html)

  Usnesení jednání Národního parlamentu dětí a mládeže (5. zasedání 29. října 2002)
  (formát html)

  Malé (ale naše) noviny (2002)
  (formát PDF)
  netradiční táborová kronika Klubu Domino

  ODKUD a KAM - Vztah k hodnotám jako důsledek výchovy (2002)
  (formát WORD 6.0)
  Podle výsledků srovnávacího hodnotového výzkumu skautů a obecné populace MEDIAN říjen 2000 až březen 2001. Vystoupení J. Zajíce na kolokviu České psychoterapeutické společnosti.

  Bambiriádní noviny č. 1/2002
  Bambiriádní noviny č. 2/2002
  Bambiriádní noviny č. 3/2002
  Bambiriádní noviny č. 4/2002
  (formát PDF)

  USNESENÍ DĚTSKÉHO SNĚMU ZE 4. SCHŮZE DNE 25. 5. 2002 (2002)
  (formát WORD 6.0)
  USNESENÍ DĚTSKÉHO SNĚMU ZE 4. SCHŮZE DNE 25.5.2002 k bodu „Chceme zasahovat do věcí veřejných a naší budoucnosti.“

  Právní minimum vedoucího dětského kolektivu (2001)
  verze z 31. 12. 2001 (formát Word 2000)

  Ahoj, Úmluvo! (2001)
  Publikace "Ahoj, Úmluvo!" je výkladem článků Úmluvy o právech dítěte a vznikla z myšlenky rozšířit právní povědomí především dětí. Je určena dětem a studentům základních a středních škol, ale také učitelům, vedoucím oddílů a dalším odborníkům pracujícím s dětmi.

  Úmluva o právech dítěte (1991)
  (formát RTF)

  Fórum mládeže Středoevropské iniciativy, Terst 21. – 24. 11. 2001 (2001)
  (formát Word 2000)

  Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002

  Národní konference o mládeži - závěry z jednání pracovních skupin (14-15. 2. 2002, Praha)
  (formát Word 2000)


  Zahraničí

  Bára Procházková a Mirek Prokeš: Cestovní zpráva ze 75. valného shromáždění DBJR (2002)
  (Německého spolk. kruhu mládeže) Hamburk 29. až 30. 11. 2002 (formát Word 2000)

  Spolupůsobení s účinkem (2002)
  Stanovisko Německého spolkového kruhu mládeže (DBJR) k participaci dětí a mládeže v politických souvislostech a katalog kritérií. Schváleno 75. valným shromážděním DBJR 30. 11. 2002 v Hamburku. (formát Word 2000)

  Institut dětí a mládeže MŠMT ČR: Eurobarometr ČR 1998 - 2000 (2002)
  Závěrečná zpráva o názorech mládeže ČR ve věku 15 - 24 let na otázky mezinárodního srovnávacího výzkumu. (formát RTF)

  Bílá kniha Evropské komise (2002)
  Bílá kniha Evropské komise - Nový podnět pro evropskou mládež (formát Word 2000)


  Internetové stránky

  Hry pro volný čas
  (formát html)

  Drogové stránky (1999)
  Drogy jsou lákavé. Nějaký čas dávají zažívat dosud nepoznané a jinak nepoznatelné. Ale je lepší odolat a nebrat je, člověk totiž nic neztratí. Naopak má větší šanci víc získat a objevit v životě méně rizikové a hodnotnější slasti. Pokud chceš po droze sáhnout, nejdříve se pouč, po čem to vlastně saháš. Každá droga si totiž nesmlouvavě vybírá nějakou (různě velkou) daň. Na tobě je, abys zvážil, zda drogu za tuto diktovanou cenu opravdu chceš. Je to tvé svobodné rozhodnutí, za které zodpovídáš jen ty sám. A také jen ty sám budeš dluh splácet. Autorka: Alena Heřmanová.

  Ekonomie (1999)
  Přehledně uspořádané informace roztříděné do těchto oblastí: Mikroekonomie, Makroekonomie, Podnikání, Marketing, Účetnictví, Bankovnictví, Burza cenných papírů, Pojišťovnictví, Evropská unie, Praktické informace. Stránky připravil Zdeněk Hájek.

  Fundraising (1996)
  Neziskové organizace nejsou živy jen z krásných idejí, ale potřebují se starat i o tak přízemní záležitosti, jako z čeho zaplatí elektřinu a telefony nebo za co koupí nářadí či počítač. Na svou činnost musí sehnat peníze a lidé tímto úkolem pověření jsou nuceni se věnovat oboru, donedávna u nás zcela neznámému, který se anglicky nazývá "fundraising" (čti fandreizing) - získávání peněz na činnost. A právě jim je určen tento text, stejně jako vám všem, kteří chcete nezištně něco dělat pro veřejné blaho, potřebujete k tomu základní materiální i nemateriální zázemí a zjistili jste, že vaše vlastní kapsa to už neutáhne. Text připravila Helena Marková.

  Sekty (1997)
  Stránky obsahují informace o některých nejrozšířenějších sektách, které působí na našem území a mnoho dalších informací (např. Definice co je to sekta?, Charakteristické rysy, Tři prvky ovládání) i odkazy na jiné zdroje.

  Výzkumy (1999)
  Přehled a výsledky výzkumů ze života dětí a mládeže - Dr. Petr Sak - INSOMA - Agentura pro sociologický výzkum mládeže. Najdete zde: Vývoj hodnot a intencionalita v závislosti na konzumaci drog, Svoboda jedince, odpovědnost společnosti, Hledám spolupracovníky pro rozšíření tazatelské sítě, Kvantifikace sociální deviace mládeže a populace, Dětství a rodina budoucího narkomana, Média v životě mládeže, Spiritualita a mládež.

  Zaměstnání (1999)
  Informace a odkazy týkající se zakladních údajů z oblasti zaměstnání. Stránky jsou členěny do těchto kapitol: Úřady práce, Informace ministerstva práce a sociálních věcí, Pracovní agentury, Zaměstnání online, Trh práce, Jak správně napsat životopis, Pohovor, Literatura, Právní aspekty.


  Počítačové programy

  Prohlížeč souborů programu Word 97/2000 pro Windows 95/98/NT
  Prohlížeč souborů programu Word 97/2000 pro Windows 3.x
  Prohlížeč souborů programu Excel 97/2000 - Viewer: Spreadsheet Files
  Prohlížeč formátu PDF - Adobe Acrobat Reader 5


 • Nejčtenější články za posledních 7 dnů
  Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
  8. 5. 2021, 622x
  Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
  ADAM.cz
  22. 4. 2021, 751x
  .

  Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

  · #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


  Představujeme


  Mezinárodní


  Pozvánky


  Rozhovory

  MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
  © 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
  Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

  --> --> --> --> --> --> --> Google+