Téma časopisu Archa č. 2/2022 zní: „Napříč generacemi“. Možná, že jde o příležitost právě pro Vás, pro Vaši organizaci, Váš spolek, oddíl, družinu, skupinu, kmen, klub…(?) Námět zahrnuje mezigenerační dialog a mezigenerační solidaritu při práci – nebo v rámci práce – s mládeží. Jinými slovy, jedná o aktivity směřující k posilování mezigenerační solidarity a spolupráce, a to jednak ve směru k seniorům (např. pomoc seniorům, udržování komunikace s nimi apod.), a jednak ve směru opačném, tedy od nestorů k mladým (předávání zkušeností atd.). Dát vědět o Vašich zkušenostech s tímto fenoménem, to nebude nic „světoborného“. Textu stačí klidně i dva, tři odstavce, pár fotek v tiskové kvalitě (= CO NEJVĚTŠÍCH), a příspěvek je tu…  Uvítáme, pokud nám své příhody, postřehy, zkušenosti atd. týkající se daného námětu zašlete na e-mail: archa@crdm.cz. Uzávěrka je 25. února.

    Zařadil: –maj-

    Autor