Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se přidalo k dalším veřejným institucím a na své hlavní budově v pražské Karmelitské ulici vyvěsilo duhovou vlajku. Podpořilo tak aktivity festivalu Prague Pride, který každoročně pořádá desítky akcí zaměřených na osvětu témat, jako jsou lidská práva, tolerance či respekt k rozmanitosti. Jedná se ze strany resortu o také symbolické vyjádření podpory všem LGBT žákyním a žákům, studentkám a studentům, ale stejně tak zaměstnankyním a zaměstnancům ve školství. Stejně tak chce MŠMT vyslat jasný vzkaz, že homofobie do školství, ale stejně tak do celé společnosti, nepatří.

    Duhová vlajka na MŠMT: Homofobie do školství nepatří

    https://www.msmt.cz/duhova-vlajka-na-msmt-homofobie-do-skolstvi-nepatri

    Autor