V letošním roce se konalo v Holešově již dvacáté „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže (PDN) ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ) – TYMY. Jedná se o anketu, ve které děti dávají svůj hlas oblíbeným pedagogům – vedoucím kroužků, vychovatelům, učitelům….

  Letos probíhala anketa on-line a své hlasovací lístky mohly děti odevzdat také do hlasovací urny v SVČ TYMY. Bohužel se tentokrát do ankety školy nezapojily.

  Vítězkou 20. ročníku ankety Srdce na dlani se stala Karolína Vaclachová, pedagožka volného času, která vede kroužky Zrníčko, Zdravé pískání, Hej Ladies, Hej ladies mini, Trampolínky, Balet, Rebelky, Tymyjánek aj.
  Druhým vítězem se stal Michal Hostaša, vedoucí tanečního kroužku Underground comfort hip – hop.

  Vzhledem k tomu, že se jednalo o oba pedagogy ze SVČ TYMY, byly letos ceny předány v rámci slavnostního programu pro Maminky, který proběhl 14. 5. 2024. V letošním roce se do ankety zapojilo přes 160 dětí, které daly svůj hlas celkem 24 pedagogům. Mezi nimi byli také učitelé, vychovatelé a trenéři.

  Děkuji všem, kteří se do této ankety zapojili a kteří takto vyjádřili svoje poděkování za práci, kterou učitelé, vychovatelé a vedoucí kroužků a další pedagogové odvádějí. Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogům, za jejich náročnou práci, která bez lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.


  Autorka je ředitelkou SVČ a koordinátorkou PDM.


  Zařadil: -maj-

  Autor