Čeští energetičtí giganti neusilují o snížení emisí rtuti, jak jim to předepisuje česká i evropská legislativa. Namísto toho hledají únik prostřednictvím výjimek, které úřady udílejí až příliš benevolentně.

    Uhelné elektrárny jsou významným znečišťovatelem ovzduší. Mají rozhodující podíl nejen na emisi skleníkových plynů, ale i dalších znečišťujících látek, jako jsou oxid dusíku, oxid siřičitý, prach — a také rtuť. Právě u emisí rtuti jsou uhelné elektrárny nejvýznamnějším emitentem a kvůli množství uhelných elektráren je Česká republika v oblasti energetiky čtvrtým největším znečišťovatelem rtutí v Evropě.

    Eva Tylová

    Celý článek najdete v Deníku Referendum:

    https://denikreferendum.cz/clanek/32679-emise-rtuti-z-uhelnych-elektraren-s-nami-budou-dalsi-tri-tisice-let