V září se se tým zahraničních dobrovolníků v rámci programu Evropský sbor solidarity v Hodině H vydal na každoroční návštěvy škol při příležitosti Evropského dne jazyků. Tentokrát se žáci setkali s angličtinou, španělštinou, francouzštinou a makedonštinou.

    Isabel a Alvaro ze Španělska, Clement z Francie a Lubčo z Makedonie připravili aktivity na poznávání svých rodných jazyků pro žáky ZŠ Pelhřimov Na Pražské, ZŠ Želiv a ZŠ Černovice. Žáci se seznámili nejen s cizími jazyky daných zemí, ale aktivně procvičili se všemi zahraničními dobrovolníky z Hodiny H i anglický jazyk a dozvěděli se různé zajímavosti o kulturách daných zemí.

    Všichni se aktivně zapojili i do her, které si skupina připravila, ztratili stud z mluvení s cizinci a podpořili svoje komunikační dovednosti a to všechno s dobrou náladou a úsměvem na tváři během celého programu.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

    Eva Havlíčková