Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival akcí, které propagují myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelně žijí. Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě a i letos probíhají v rámci ETURu zajímavé akce.Od 20. do 26. září probíhá během Evropského týdne udržitelného rozvoje, který od roku 2015 popularizuje myšlenky a Cíle udržitelného rozvoje, řada akcí, přednášek, diskusí, výstav, procházek do přírody či kvízů. Zájemci najdou seznam zaregistrovaných akcí na www.tydenudrzitelnosti.cz/etur a s naplánovanými akcemi se můžete seznámit také na sociálních sítích, zejména na facebookovém profilu Udržitelný rozvoj.

  Patronem Evropského týdne udržitelného rozvoje z nového EKOkalendáře se stala Coca-Cola, jeden z globálních lídrů na poli udržitelnosti. ,,Pestrým programem ETUR se prolíná myšlenka, že ať už jste velká firma, nebo jen jednotlivec, na vašem přístupu vždy záleží. Udržitelný růst má totiž mnohem širší význam než jen ohleduplnost k životnímu prostředí, zahrnuje každý aspekt našeho života a podnikání. A právě proto jsme si vybrali a podporujeme ETUR, zařazený jako jeden z více než 230 ekologických svátků do projektu www.EKOkalendar.cz,“ říká Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti Coca-Cola ČR a SR.

  Systém Coca-Cola, který patří mezi světové lídry na poli udržitelnosti, už nyní pro výrobu nápojů v Česku využívá výhradně energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Zároveň se celosvětově zavázal, že nejpozději do roku 2040 bude uhlíkově neutrální v celém hodnotovém řetězci. V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje letos pořádá zaměstnanecký den otevřených dveří Open Up Day, jenž jeho zaměstnancům v Česku umožní nahlédnout do zákulisí výroby, dozvědět se více o udržitelném nakládání s vodou a obaly při výrobě nápojů a zároveň si projít i naučnou stezku v mokřadním biotopu, který zadržuje dešťovou vodu ze střech výrobních hal a podporuje tak pestrost přírody uprostřed velkoměsta. Firma se navíc veřejnosti v říjnu otevře v rámci Pochodu Prahou 14.

  Co je udržitelný rozvoj

  Každý dobrý hospodář ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti. A to je přesně podstatou myšlenky udržitelného rozvoje – snaha spravovat naše ,,přírodní a kulturní, hmotné a du! chovní bohatství“ tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. Cílem této filosofie není nesmyslné utahování opasků, ale naopak zajištění blahobytu.Člověk nemusí být zrovna profesor ekonomie, aby mu došlo, že se způsobem, jakým hospodaříme, je něco špatně. Často k tomu stačí prostý selský rozum. Udržitelný rozvoj je způsob uvažování o světě, který se snaží tento selský rozum do našeho hospodaření vrátit.Témata udržitelného rozvoje lze jednoduše popsat ve třech vzájemně propojených oblastech. Symbolicky se jim říká pilíře udržitelného rozvoje.

  • Environmentální pilíř – Soustředí se na omezování znečištění, šetrnost při těžbě a omezování spotřeby neobnovitelných zdrojů, ochranu vzácných ekosystémů nebo boj s klimatickými změnami.
  • Ekonomický pilíř – Věnuje se hospodářskému růstu, nezaměstnanosti, mezinárodnímu obchodu, globalizaci, rozvoji regionů či organizaci firem ve vztahu k ostatním dvěma pilířům.
  • Sociální pilíř – Zabývá se soudržností mezi jednotlivými generacemi nebo společenskými skupinami, rovnými právy, přístupem ke vzdělání nebo omezováním chudoby.

  17 konkrétních cílů udržitelného rozvoje

  Jak ale konkrétně změnit způsob našeho života tak, aby byl environmentálně, ekonomicky i společensky udržitelný? To prakticky řeší tzv. 17 cílů udržitelného rozvoje. Jedná se o ambiciózní plán usilující do roku 2030 změnit svět k lepšímu. Kromě toho v České republice máme strategii udržitelného rozvoje, dokument ČR 2030. Seznamte se nimi a buďte u toho!

  Nejen Evropský týden udržitelného rozvoje

  Dalších více než 230 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den… Tištěný EKOkalendář pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.

  Autor