Poslanci postupují netransparentně a nedemokraticky při projednávání pozměňovacích návrhů k novele liniového zákona.

    Množství změn měnících např. i pravidla vyvlastňování či omezování kompetencí ČIŽP nebylo předloženo standardní cestou a nebylo k nim možno vést věcnou debatu. Navíc některé legislativní přílepky mění i zcela nesouvisející zákony. Experti Sítě k ochraně demokracie apelují na vládu, aby se vrátila ke svým závazkům z programového prohlášení. Poslance pak vyzývá, aby tímto způsobem předložené a takto obsahově závažné dokumenty neschvalovali.

    Stanovisko skupiny garantů a expertů Sítě k ochraně demokracie a celý článek najdete zde:

    https://www.ochranademokracie.cz/aktuality/zmeny-legislativy-v-rozporu-se-zakonem

    Autor