Setkání s letošními finalisty Ceny Gratias Tibi proběhne ve čtvrtek 20. 6. od 10:30 do 14:00. Finalisté představí své projekty a následně bude prostor pro rozhovory. Setkání se zúčastní také ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek a ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota.
  Více informací o letošních finalistech najdete na webu gratiastibi.cz

  Kategorie ZŠ

  Dokumentární film „ZAPOMENUTÁ GENERACE“ I Opava (Moravskoslezský kraj)

  Žákyně a žáci ZŠ Englišova v Opavě se rozhodli natočit dokumentární film, který by zachytil tři školní roky ovlivněné pandemií Covid-19. Snímek ukazuje zásadní okamžiky koronavirové doby, které provázely kluky a holky od první až do třetí třídy. Natáčení zahrnovalo situace spjaté s dodržováním hygienických opatření a distanční výukou. Vytvořit film trvalo devíti malým filmařům jeden rok a jeho název „Zapomenutá generace“ má reflektovat těžkosti, kterým děti čelily, když nastupovaly do školy.

  Porota na filmu ocenila, že má dlouhodobý dopad a zachycuje autentický pohled dětí na složité období pandemie. Je to výpověď doby, která zaskočila celý svět a děti se s ní musely vypořádat po svém. Zároveň slouží jako memento pro budoucí generace. Otevírá důležité téma pro rodiče a přináší kvalitní zpracování. Film přispívá k stmelení společnosti, posiluje socializaci a usazuje hodnoty. Vyprávění o jejich zážitcích oslovilo jak diváky v České republice, tak v zahraničí.

  Johanky talíře – Poison plates I Bechyně (Jihočeský kraj)

  Třináctiletá Johanka Kabátová z Bechyně se rozhodla vyrovnat s kritikou na svůj vzhled. Své zážitky s komentáři spojenými s jídlem ztvárnila umělecky. Umístila je na keramický talíř, který nejenže funguje jako jídelní nádoba, ale i jako terapeutická pomůcka. Johanka doufá, že tím, že se rozhodla konfrontovat se svými nejistotami a nechat je viditelné, ztratí kritika svou sílu. Její dílo, spojené s iniciativou „Moje tělo je moje“, oslovuje širokou veřejnost a poukazuje na důležitost sebereflexe a pozitivního přístupu k tělu.

  Porotě se na Johančině projektu velice líbí jeho zajímavé a originální zpracování. Věnuje se velice aktuálnímu tématu stigmatizace, a otevírá tak k němu důležitou a potřebnou diskuzi. Její autentičnost pak slouží jako vzor pro ostatní. Autorka aktivně hledá cesty, jak s problémem pracovat a jak ho řešit. Kromě toho, že projekt oslovuje svojí estetičností a výtvarnou stránkou, dokáže velmi citlivě popsat pocity spojené s daným tématem, což je významné zejména v „citlivém“ věku nejmenší generace.

  Svět není černobílý I Přerov (Olomoucký kraj)

  Žáci a žákyně ze Základní školy Přerov a ZUŠ Bedřicha Kozánka spojili síly nad projektem „Svět není Černobílý“, jehož cílem bylo zkrášlit vyloučenou lokalitu v blízkosti nádraží v Přerově a zároveň prostřednictvím malby na zeď odbourat předsudky, které ve společnosti často panují ve spojitosti s romskou menšinou. Předali nám tak poselství, že „Náš svět není černobílý“.
  Porotu nadchlo propojení mezi dvěma skupinami dětí, které se bez předsudků spojily a zaměřily na vyloučenou lokalitou. Dobrá práce s veřejným prostorem a aktivní zapojení komunity byly klíčovými faktory úspěchu. Projekt má potenciál pokračovat v šíření myšlenky a přesahovat do dalších oblastí. Porota také ocenila, že žáci byli aktivně zapojeni do celkové realizace zahrnující získání grantu, plánování projektu, prezentaci i samotnou realizaci.

  Kategorie SŠ

  Mládežnická rada Karviná I Karviná (Moravskoslezský kraj)

  Volné uskupení aktivních studentů a studentek z města Karviná má jasný cíl: dát příležitost mladým lidem ve městě k seberealizaci a k uskutečňování různorodých projektů. Organizují vlastní akce pro karvinskou veřejnost nebo se zapojují dalšími aktivitami do projektů města. V poslední době je čím dál tím více trápí environmentální problematika, na kterou se chtějí v budoucích letech více zaměřit.

  Porotě se na projektu líbí velká aktivita a zapálení tolika mladých lidí v místě, kde žijí. Oceňuje, že společně spolupracují napříč několika místními školami, ale i jejich zapojení do dalších tuzemských či zahraničních projektů. Mají široký záběr, pořádají úklidové akce, charitativní sbírky či nejrůznější společenské a kulturní akce pro seniory.

  Workshop na téma domácí násilí I Praha (Hlavní město Praha)

  Studentky Karlínské obchodní akademie, Eliška Černá a Petra Jenčková, uspořádaly workshop na téma domácího násilí pro své spolužáky a vyučující. Jejich cílem bylo představit fakta a možná řešení, jak této problematice čelit. Workshop začal krátkou představovací částí následovanou prezentací a ukázkovou situací reflektující příběhy studentek. Účastníci měli možnost klást otázky a na závěr studentky připravily interaktivní kvíz a hodnotící dotazník. Workshop byl kvalitně zpracovaný, počítal s odbornou pomocí psychologa a obdržel velmi pozitivní ohlasy.

  Porota na tomto projektu považuje za obdivuhodné, že studentky měly vlastní iniciativu, a především odvahu sdílet svou osobní zkušenost s tak těžkým tématem se svými vrstevníky. Prevence domácího násilí je v naší společnosti velice aktuální a důležitá. Dívky si workshop velice dobře promyslely a poctivě připravily. Spolupráce s psycholožkou přispěla k odbornému zpracování tématu, a posílila tak hodnotu celé akce. Porota také akcentovala, že v aktivitách chtějí pokračovat a zaměřit se na další cílovou skupinu.

  Život bez sociálních sítí I Hořice (Královéhradecký kraj)

  Šimon, student Hořického gymnázia, se rozhodl podstoupit pětiměsíční digitální detox a natočit o tom dokumentární film s cílem upozornit na vliv sociálních sítí a jejich dopady na psychické zdraví mládeže. Oslovil dobrovolníky a dobrovolnice, především z řad vrstevníků, a prostřednictvím jejich výpovědí zdokumentoval pocity účastníků během tohoto experimentu. Zároveň zanalyzoval dopady těchto platforem na naše životy, které podtrhl odbornou výpovědí lékařky-psychiatričky.

  Porota vybrala Šimonův projekt do finále díky jeho zaměření na aktuální a velice důležité téma duševního zdraví u mladých lidí. Je na něm vidět obrovský kus práce a je výrazem vlastní iniciativy autora. Schopnost nadchnout a zapojit spolužáky se stala klíčovým prvkem. Projekt stále aktivně probíhá, Šimon se snímkem navštěvuje další školy a snaží se podněcovat diskuzi o negativních dopadech sociálních sítích především u svých vrstevníků.


  Kategorie do 30 let

  Iniciativa Buď slyšet I Brno a Praha

  Iniciativa byla založena v roce 2022 Petrem Bandou, který se snaží zvyšovat občanskou angažovanost mladých Romů a zjednodušit politiku pro mladé. Využívá k tomu rozhovory s mladými lidmi i politiky, workshopy nebo nejrůznější infografiky. Jeho největším úspěchem byl rozhovor s Petrem Pavlem, který na Facebooku zaznamenal 120 tisíc zhlédnutí. Iniciativa se rozrostla na sedm členů a momentálně se připravuje na pokračování k volbám do Evropského parlamentu. Po volbách plánují výsledky zanalyzovat a diskutovat s mladými lidmi o dalších možnostech zapojení.

  Porota ocenila tuto iniciativu za zvyšování občanské angažovanosti nejen u mladých Romů, ale i u všech ostatních mladých lidí. Zabývají se klíčovými tématy, jako je postavení romské menšiny, zvyšování informovanosti mezi Romy a boj s dezinformacemi a politickou angažovaností. Projekt má obrovský potenciál významně zvýšit politickou a občanskou gramotnost uvnitř romské komunity.

  Víra v barvách duhy I Praha (Hlavní město Praha)

  Víra v barvách duhy je online audiovizuální projekt mladého studenta FAMU Tobiáše Frýdla. Ten se snaží srozumitelnou, a přitom fundovanou formou, představit široké veřejnosti vstřícný a otevřený pohled různých představitelů a představitelek českých církví na LGBTQ+ témata. Natočil s nimi sedm videí, prostřednictvím kterých boří zaryté představy o „křesťanském“ pohledu na tuto problematiku.

  Porota na tomto projektu cení vlastní iniciativu, zapojení zástupců církve a získání jejich podpory například v případě manželství pro všechny. Projekt posiluje důvěru, otevřenost k různým životním stylům, dialog a toleranci ve společnosti. Iniciativa tak působí jako tmelící síla, která nesoudí, ale naopak spojuje dva odlišné světy. Zároveň LGBTQ+ témata, ale i víru samotnou popularizuje a zviditelňuje ve veřejném prostoru.

  Vychovávej s láskou I Unhošť (Středočeský kraj)

  Romana Kubecová se rozhodla založit podcast zaměřený na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaké trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Jako pedagožka a vychovatelka v domově mládeže má s těmito těžkými tématy bohaté zkušenosti a snaží se tyto informace šířit dál prostřednictvím sociálních sítí. Cílem projektu je poskytovat prostor pro sdílení osobních příběhů a vzdělávat veřejnost v psychologických aspektech výchovy. Romana by do budoucna svůj projekt ráda rozšířila o živé akce a přednášky na pedagogických školách.

  Porota projekt vyzdvihla především díky jeho silnému zaměření na práva dětí a otevírání často tabuizovaných témat, jako je domácí násilí nebo život s drogově závislým rodičem. Moderátorka dává svým hostům hlas a její profesionální a citlivý přístup umožňuje obětem v bezpečném prostředí sdílet své příběhy. Zároveň je to způsob, který jim může pomoci vyrovnat se a lépe přijmout jejich složitou minulost.


  Cena Gratias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Již od roku 2014 tímto oceněním dáváme mladým lidem najevo, že si jejich činů vážíme. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě.
  Více informací o letošních finalistech najdete na webu gratiastibi.cz

  Autoři