Představení osobnosti, díla a vlivu Jaroslava Foglara se neomezuje na historickou životopisnou črtu, ale usiluje mj. na základě empirického šetření (n = 1174) o ucelené odborné zpracování poměrně složitého sociálního jevu.

  Dosvědčení vlivu obvykle v dětství získané čtenářské zkušenosti na celý budoucí život, stejně jako zájem několika vědních oborů (komiksová studia, literární věda, religionistika, pedagogika) o specifické metody skautského vychovatele, spisovatele chlapecké literatury a redaktora několika dětských časopisů je tak prvním knižním počinem přesahujícím teoretické úvahy a hypotézy směrem k evidenci založené na dotazování čtenářů a příznivců Foglarových textů.


  Foglar v nás

  Autoři: Ivo Jirásek, Richard Macků, Jiří Němec

  Nakladatel: Masarykova univerzita Brno 2021

  Vázaná, 183 stran,

  ISBN 978-80-210-8634-0


  Související:

  http://www.adam.cz/clanek-2020050068-jaky-vliv-mely-a-maji-dosud-knihy-jaroslava-foglara-na-deti-a-mladez.html

   


  Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.,

  je garantem studijního oboru rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá problematikou výchovy v přírodě v diskurzu zážitkové pedagogiky, tématy filozofické kinantropologie (filozofie sportu) a fenoménem spirituality a spirituálního zdraví. Zakládal a jako šéfredaktor do roku 2016 vedl časopis Gymnasion, dlouhodobě spolupracoval s Prázdninovou školou Lipnice.

  Další kniha téhož autora: 

  Zážitková pedagogika; Portál, 2019

  https://obchod.portal.cz/pedagogika/zazitkova-pedagogika/

  Autor