Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant na akce a aktivity propagující dílo a myšlenky Jaroslava Foglara, konané od 30. května 2023 do 31. prosince 2023.

  Oprávněnými žadateli jsou organizace dětí a mládeže či s nimi pracující, samostatné dětské a mládežnické oddíly, knihovny, školy, domy dětí a mládeže, dětské domovy, domovy seniorů (za předpokladu, že jde o akci ve prospěch dětí a mladých lidí či ve spolupráci s nimi) apod.

  Cíl podpory:
  Skautská nadace Jaroslava Foglara (dále jen Nadace) dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Cílem podpory jsou aktivity vedoucí jak k připomenutí a propagaci literárních děl a výchovných metod Jaroslava Foglara, tak i aktivity těmito díly a metodami inspirované.

  Chceme podpořit zejména:

  • nové a inovativní akce a aktivity,
  • pravidelné akce, kde díky příspěvku Nadace dojde k jejich rozvoji.

  Finanční limity:
  Nadace podpoří akce částkou od 5 do 15 tisíc Kč (v případě akce skutečně výjimečného dosahu je možno horní hranici navýšit).
  Finanční prostředky alokované pro tuto výzvu činí 70 000 Kč.
  Mimo finančních prostředků je možné žádat o ceny pro výherce (knihy či předměty s tematikou díla Jaroslava Foglara), pokud je akce soutěžní. Ceny jsou poskytovány i těm, kteří nežádají o finanční grant (k žádosti použijte stejný formulář a počet žádaných cen vypište do popisu grantu).

  Hlavními kritérii hodnocení a udělení grantu jsou:

   • dodržení obsahu definovaného v cílech tohoto grantu,
   • akce otevřené veřejnosti, minimálně pro 50 účastníků,
   • zdůvodnění, čím poskytnutí grantu danou akci vylepší (zvýšení propagace, výroba či nákup nějaké opakovatelně využitelné pomůcky, možnost uspořádání akce ve více městech…)
   • podání žádosti prostřednictvím vyplněného webového formuláře,
   • sepsání závěrečné zprávy a zaslání fotografie s popiskem a souhlasem s uveřejněním pro potřeby Skautské nadace.

  Termín podání žádosti o grant: do 10.6. 2023, termín vyhodnocení do 30.6. 2023


  Žádosti podávejte přes webový formulář na stránkách SNJF

  Zařadil: -maj-

   

  Autor